Økologi, Planter

Nyt dyrkningssystem med rækkedyrkning og efterafgrøder

Dyrkning af afgrøder på øget rækkeafstand muliggør etablering af efterafgrøder ved sidste rad-rensning af kornet.

Tilstrækkelige kvælstofforsyning og ukrudtsbekæmpelse er de største udfordringer for at opnå højere og mere stabile udbytter i økologisk planteavl.

Projektet RowCrop har udviklet et rækkedyrkningssystem med korn og efterafgrøder, som muliggør radrensning i begge afgrøder.  Dette system er et godt bud på at løse disse udfordringer.

Systemet er sammensat af tre elementer:

  1. Radrensning af korn sået på 25 cm rækkeafstand
  2. Etablering af kvælstoffikserende efterafgrøder i mellem rækkerne ved sidste radrensning
  3. Radrensning i efterafgrøden efter høst, så rodukrudt bekæmpes.

I faktaarkene kan du bl.a. læse om hvordan:

  • øget rækkeafstand på 25 cm med radrensning forbedrer ukrudtsbekæmpelsen uden at reducere udbyttet.
  • øget rækkeafstand muliggør etablering af efterafgrøder ved sidste radrensning.
  • øget rækkeafstand i hovedafgrøden og tidlig undersåning kan forbedre efterafgrødens vækst, give en bedre kvælstof-eftervirkning og stabilisere udbytterne over tid.
  • radrensning om efteråret mellem rækker af efterafgrøder giver mulighed for at bekæmpe rodukrudt samtidig med, at efterafgrøden gror videre.

Faktaark

Beskrivelse af det nye dyrkningssystem kan findes her

Vil du vide mere?