Planter

Registreringsnet uge 18: 3. registrering af svampesygdomme i vintersæd og alm. rajgræs

Der er udløst bekæmpelse af bygrust i flere vinterbygmarker. Trods det tørre vejr er bekæmpelse af skoldplet også aktuel i nogle vinterbygmarker. I vinterhvede og rug er der pt. ikke bekæmpelsesbehov.

3. registrering af svampesygdomme i vintersæd

Ved angivelse af vejledende bekæmpelsestærskler for svampesygdomme i korn nedenfor, er det forudsat, at der i de tidlige vækststadier medtælles angreb på hele planten og fra og med vækststadie 32 (2 knæ udviklet) medtælles kun angreb på de 3 øverste fuldt udviklede blade af hovedstrå.

Vinterbyg

3. registrering er foretaget. Skoldplet og dernæst bygrust er mest udbredt. Bygrust bekæmpes i  modtagelige sorter ved over 10 procent angrebne planter. Der er udløst bekæmpelse af bygrust i ca. 50 procent af markerne med sorten Kosmos. Sorten har 4 i modtagelighed (ekstrem modtagelig). Der er også udløst bekæmpelse af bygrust i ca. 25 procent af markerne med sorten KWS Meridian og i ca. 5-10 procent af markerne med KWS Wallace, Valerie og Cleopatra. 

Mest skoldplet er fundet i Neptun, Bordeaux og KWS Wallace. Behovet for bekæmpelse af skoldplet fastlægges ved at optælle dage med nedbør fra vækststadie 31 (1 knæ udviklet). I sorterne Neptun (ekstrem modtagelig) og modtagelige sorter (Comeback, Valerie, Bordeaux, KWS Patriot, KWS Wallace) anbefales bekæmpelse ved over 10 procent angrebne planter og mindst 3 dage med nedbør fra st. 31. I marker med forfrugt byg og samtidig reduceret jordbearbejdning er tærsklen lavere. Skoldplet findes på de nedre blade i mange marker. I flere marker meldes dog om, at angrebet trods det tørre vejr breder sig opad planterne. I disse tilfælde anbefales bekæmpelse.

Meldug er kun fundet i få marker og med svage angreb (op til 5 procent angrebne planter) og mest i Comeback.

Til bekæmpelse af bygrust kan anvendes 0,3 l Orius Max, 0,25 l Folicur Xpert, 0,25 l Prosaro EC 250 eller 0,25 l Proline Xpert, hvor alle midler har god effekt på bygrust, men førstnævnte midler har bedst effekt på bygrust. Mod skoldplet har de sidstnævnte midler derimod bedst effekt. Er der både bygrust og skoldplet kan Proline Xpert derfor anvendes. Hæv dosis ved mere udbredte angreb af skoldplet til 0,4-0,5 l Proline Xpert. 

I de længst fremskredne marker kan det ved behov for svampebekæmpelse snart være aktuel at anvende Propulse-holdige løsninger.

Vær ved brug af midler med nye etiketter og navne opmærksom på de nye triazolregler.

Det gennemsnitlige vækststadie er 34 (1 knæ udviklet), mens de længst udviklede marker er i vækststadie 37 (fanebladet synligt).

Her ses udviklingen i vækststadier i vinterbyg i registreringsnettet de senere år:

Uge-nr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
17 31 30 30 31 29 32 31 30 31
18 31 25 34 31 31 32 32 37 32 31 34
19 35 28 38 35 35 36 36 43 38 35
20 41 31 47 42 48 45 46 48 46 44
21 50 42 55 49 58 56 61 59 52 51
22 62 50 63 59 66 66 66 68 63 60
23 67 58 70 64 72 71 74 69 68 67

I figur 1 - 2 ses udviklingen af bygrust hhv. skoldplet pt. i vinterbyg i forhold til de to foregående år.

Bygrust - % angr. planter

Figur 1. Udviklingen af bygrust pt. i vinterbyg i forhold til de to foregående år. Registreringsnettet er stoppet i uge 26, og data er derfor usikre på dette tidspunkt. Bemærk inddelingen på Y-aksen.

Skoldplet - % angr. planter

Figur 2. Udviklingen af skoldplet pt. i vinterbyg i forhold til de to foregående år. Registreringsnettet er stoppet i uge 26, og data er derfor usikre på dette tidspunkt. Bemærk inddelingen på Y-aksen.

Kraftige angreb af skoldplet i Neptun vinterbyg. Fra mark på sandjord ved Videbæk i mark med pløjefri dyrkning og forfrugt vårbyg. Fotograferet 29. april af Leo Bajlum, Vestjysk

Foto 1. Kraftige angreb af skoldplet i Neptun vinterbyg. Fra mark på sandjord ved Videbæk i mark med pløjefri dyrkning og forfrugt vårbyg. Fotograferet 29. april af Leo Bajlum, Vestjysk.

Skoldplet på øvre blade i Bordeaux vinterbyg i registreringsnettet fotograferet 29. april 2022 af Lene Jakobsen, LRS.

Foto 2. Skoldplet på øvre blade i Bordeaux vinterbyg i registreringsnettet fotograferet 29. april 2022 af Lene Jakobsen, LRS.

Fysiologiske pletter i vinterbyg i registreringsnettet ved Ringsted. Pletterne er især fundet i LG Globetrotter og Cleopatra. Fotograferet 2. maj 2022 af Irene Skovby Rasmussen, VKST.

Foto 3. Fysiologiske pletter i vinterbyg i registreringsnettet ved Ringsted. Pletterne er især fundet i LG Globetrotter og Cleopatra. Fotograferet 2. maj 2022 af Irene Skovby Rasmussen, VKST.

Der er pt. kun svage angreb af meldug i vinterbyg. Her 1 procent angrebne planter på let jord i registreringsnettet ved Padborg fotograferet 2. maj 2022 af Marianne Lorenzen, LRS.

Foto 4. Der er pt. kun svage angreb af meldug i vinterbyg. Her 1 procent angrebne planter på let jord i registreringsnettet ved Padborg fotograferet 2. maj 2022 af Marianne Lorenzen, LRS.

Vinterhvede

3. registrering er foretaget. Der er ikke fundet gulrust eller brunrust. Meldug er kun fundet i 3 marker (1-10 procent angrebne planter). Meldug bekæmpes i modtagelige sorter ved over 10 procent angrebne planter og fra vækststadie 32 ved over 25 procent angrebne planter.

Angrebene af Septoria er pt. svagere end normalt grundet det tørre forår. De nedre blade med smitte er i år visnet i større omfang end normalt.

Det gennemsnitlige vækststadie er 31 (1 knæ udviklet), mens de længst udviklede marker er i vækststadie 32 (2 knæ udviklet).

Her ses udviklingen i vækststadier i vinterhvede i registreringsnettet de senere år:

Uge-nr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
17 30 30 30 30 30 31 31 31 30
18 30 25 31 31 30 31 30 32 32 31 31
19 31 28 32 32 31 32 31 33 32 32
20 33 30 35 33 34 34 32 35 35 34
21 35 33 37 35 38 38 40 39 38 37
22 44 37 46 38 48 47 53 46 43 41
23 50 45 55 41 62 58 66 55 55 53
24 58 55 65 51 68 64 71 65 61 62
25 63 62 70 58 71 69 75 70 68 69

Rug

3. registrering er foretaget.  Der er ikke registreret meldug. Brunrust er kun fundet i en enkelt mark (1 procent angrebne planter). Der er svage angreb af skoldplet i flere marker. Evt. bekæmpelse af skoldplet er kun aktuel efter nedbør, og hvis der ses mere udbredte angreb på de nedre blade.

Det gennemsnitlige vækststadie er omkring vækststadie 37 (fanebladet synligt).

Skoldplet i rug fotograferet 2. maj 2022 af Irene Skovby Rasmussen, VKST. Bekæmpelsesbehovet er pt. meget lavt.

Foto 5. Skoldplet i rug fotograferet 2. maj 2022 af Irene Skovby Rasmussen, VKST. Bekæmpelsesbehovet er pt. meget lavt.

Trips i rug fotograferet 2. maj 2022 af Irene Skovby Rasmussen, VKST. Undersøg bladskederne for evt. trips. Trips bekæmpes ved 0,5-1 trips pr. øverste bladskede i vækststadie 45 lige før begyndende skridning.

Foto 6. Trips i rug fotograferet 2. maj 2022 af Irene Skovby Rasmussen, VKST. Undersøg bladskederne for evt. trips. Trips bekæmpes ved 0,5-1 trips pr. øverste bladskede i vækststadie 45 lige før begyndende skridning.

Triticale

3. registrering er foretaget. Der er kun foretaget registreringer i 9 marker. Der er fundet svage angreb af gulrust (1-10 procent angrebne planter) i 2 marker med Cappricia (2 i modtagelighed) ved Nr. Åby og Sejet. Gulrust bekæmpes i Cappricia ved 1 procent angrebne planter, og der er således udløst bekæmpelse i 2 af 9 marker i sorten. 

Der er ikke fundet meldug på de 9 lokaliteter. Fra praksis er meldt om omkring 20 procent angrebne planter i en mark med Cappricia. Meldug bekæmpes i Cappricia og andre modtagelige sorter ved over 25 procent angrebne planter. 

Til bekæmpelse kan f.eks. anvendes 0,3 l Orius Max eller 0,25 l Folicur Xpert. Vær ved brug af midler med nye etiketter og navne opmærksom på de nye triazolregler.
Det gennemsnitlige vækststadie er 32 (2 knæ udviklet).

3. registrering af svampesygdomme i alm. rajgræs

Der er fundet angreb af kronrust i 52 procent af observationerne, men hovedsagelig svage angreb. Det højeste angreb er 1 procent dækning i Esquire. Meldug er fundet i ca. 15 procent af markerne og med op til 0,7 procent dækning. 

Evt. bekæmpelse er tidligst aktuel fra begyndende strækning (vækststadie 32) og ved over 0,1 procent dækning af kronrust. De vigtige behandlinger mod svampe i rajgræs er først omkring  vækststadie 45-51 og 69.

Det gennemsnitlige vækststadie er 31, mens de første marker er i vækststadie 32. 

Kronrust på nedre blade i Esquire rajgræs fotograferet 3. maj af Rebekka Kjeldgaard Kristensen, Agrinord

Foto 7. Kronrust på nedre blade i Esquire rajgræs fotograferet 3. maj af Rebekka Kjeldgaard Kristensen, Agrinord.

Vil du vide mere?

Støttet af