Planter, Kvæg, Svin

Mangelfuld bestøvning i majsmarker

Tjek kerneudviklingen i majsmarkerne. Der er registret mangelfuld bestøvning i sorterne SY Aktual og Prospect.

For majssorten SY Aktual drejer det sig om 50 ha tilsået med frø af partinr. FO895E514927S i Them området og 30 ha tilsået med frø af partinr. F0895E334788T i Ølgod området.
For Prospect, drejer det sig om 18 ha tilsået med partinr. F0964E029085SM i Thy området.
I begge sorter er der mangelfuld bestøvning i større eller mindre grad på hele arealet.

Mindre udbytte fra majsmarker med mangelfuld bestøvning

Manglende bestøvning og kerneudvikling koster udbytte. For hver gang der mangles 10 procentpoint i indholdet af stivelse i tørstof, mangles 21 procentpoint af udbyttet i foderenheder. Dertil kan der komme et tab, hvis tørstofindholdet bliver så lavt, at der sker saftafløb.   

Eksempel:
I en mark er der et forventet udbytteniveau, med normal bestøvning og kerneudvikling, på 12.000 foderenheder pr. ha. Ved høst viser det sig, at stivelsesindholdet i tørstof er 10 procentpoint lavere end forventet. Det mindre indhold af stivelse betyder, at der mangles 0,21 x 12.000 foderenheder pr. ha = 2520 foderenheder pr. ha. Dertil kan komme et tab, hvis der sker saftafløb.

Majs med en vis kerneudvikling bør ikke høstes, før kernerne er fuldt udviklede, det vil sige, at man med tommel og pegefinger, skal klemme hårdt til, for at klemme en dråbe ud af kernerne midt i kolben.

For at modvirke saftafløb, kan majs med mangelfuld kerneudvikling lægges ovenpå majs med god kerneudvikling og mere end 33 pct. tørstof eller lægges ovenpå græsensilage med mere end 35 pct. tørstof. Alternativt kan samensileres med et saftsugende fodermiddel f.eks. pulpetter.

Tørstofprocenten i majsen kan øges med ca. 1 procentpoint for hver gang, der tilsættes 9 kg umelasserede roepiller pr. ton afgrødemasse. Roepiller og afgrødemasse blandes godt ved indlægning i lageret.
Majs med mangelfuld kerneudvikling snittes med 15-20 mm snitlængde for at modvirke saftafløb.

Vil du vide mere?

Støttet af