Planter

Forsøgsarbejde: Ønskesorter af vinterhvede, rug og vinterbyg til supplerende forsøg 2022

Alle sorter af vintersædsarterne afprøves 8-12 steder i landet. Supplerende forsøg med et udvalg af sorter kan bestilles hos SEGES.

Til sæsonen 2021-22 udbydes som sædvanligt supplerende forsøg med et udvalg af sorterne i landsforsøgene. Der udbydes én plan for hver art med sort som faktor og svampebehandling efter behov. Prisen er 3.500 kr. pr. forsøg og det inkluderer udsendelse af udsæd, oprettelse af forsøgsplan i NFTS, kvalitetssikring, revidering af forsøget og publicering af resultaterne på sortinfo.

For at tage størst muligt hensyn til lokale ønsker om, hvilke sorter der skal indgå i de supplerende sortsforsøg, beder vi om, at I selv udpeger de mest interessante sorter af vinterhvede, rug og vinterbyg. 

Sorterne bedes angivet i prioriteret rækkefølge på skemaet:

Prioritering af sorter af vintersæd til forsøg 2021-22 (pdf)
(skemaet kan udfyldes elektronisk – gem på egen computer og send som vedhæftet fil på mail til leif@seges.dk).

Skemaet skal være SEGES PlanteInnovation i hænde hurtigst muligt og senest den 9. juli 2021.

På basis af de indkomne ønsker, sammensættes forsøgsplanerne, planerne sendes ud midt i august med frist for bestilling en uge senere.

Der bliver ikke mulighed for senere bestilling eller efterbestillinger.

Vil du vide mere?