Planter

Biochar – temadag i felten

Kom med til en dag hvor du både ser, hvordan biochar produceres og hører om de første erfaringer med at bruge biochar i marken. Oplev også hvordan det går, når vi tester, om biochar kan blandes op i gylle og udbringes med slæbeslanger.

Dato
05. juli 2022

Pris
Gratis

Tidspunkt
10:00 - 16:00

Sted

”Stiesdal Skyclean”
Se kortet

Tilmelding

Tag med på besøg hos Stiesdal, se pyrolyseanlægget og hør resultatet af spredetesten, hvor biochar blev spredt ud med møgspreder og kalkspreder efter 1. slæt. Efter frokost tager vi i marken og tester om biochar kan blandes op i gylle og udbringes med slæbeslanger. Vi slutter af i Landsforsøg med brug af biochar i vinterhvede og vårbyg på Ytteborg. 

Program

Kl. 10.00 ”Stiesdal Skyclean”

 • Kaffe og velkomst
 • Hvorfor biochar, hvad er potentialet og hvad undersøger vi?
  v/ Janne Aalborg Nielsen, SEGES Innovation
 • Erfaringer og resultater fra spredetesten, hvor biochar blev spredt ud med møgspreder og kalkspreder efter 1. slæt.
  v/ Henning Sjørslev Lyngvig, SEGES Innovation og Jan Brixen, Bredal.
 • Vi ser Stiesdals nye pyrolyseanlæg, hvor de anvender rest-biomasse til at producere biokul til CO2-lagring og jordforbedring samt gas til varme.
  v/ Peter Lindholst, Stiesdal

Kl. 12:00 hos Stiesdal

 • Frokost

Kl. 13.00 Nørre Ramsingvej 4, 7860 Spøttrup

 • Vi tester om biochar kan blandes op i en gyllevogn og udbringes på marken.
  v/ Martin Nørregård Hansen, SEGES Innovation. Martin Børsting Maskinstation stiller med gyllevogn og udstyr til opblanding. 

  Afgang mod Ytteborg ca. 14.15, køretid ca. 45 min

Kl. 15.00 Ytteborg, Hjermvej 94, 7560 Hjerm

 • Vi besøger forsøgsmarken på Ytteborg og ser Landsforsøgene med biochar til vårbyg og biochar til vinterhvede

Kl. 16.00 Tak for i dag

Tilmeld dig temadag om biochar

Hvad er biochar?

Biochar, også kaldet biokul, er en måde at lagre kulstof på i flere hundrede år. Det produceres ved at forkulle f.eks. halm, fibre fra husdyrgødning eller træflis under iltfattige forhold. Produktet har et meget højt indhold af svært nedbrydeligt kulstof og kan spredes ud på markerne. Forsøg har vist positive effekter på blandt andet jordens vandholdende evne og jordstrukturen.

SEGES Innovation har forsøg med biochar, hvor der blandt andet er fokus på udspredningsteknikker, jordens egenskaber, klimaeffekt, udbytte og økonomi.

Få mere viden om biochar: Biochar – eksisterende viden om effekter af tilførsel af biochar til landbrugsjord

Vil du vide mere?

Støttet af