Planter

Resultater fra registreringsnettet 2022 i vårbyg

Bygrust og dernæst bygbladplet var mest udbredt.

Resultater fra registreringsnettet 2022 i vårbyg

Angrebsudviklingen af skadegørere i vårbyg er fulgt igen i 2022 i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Detaljerede data er i vækstsæsonen løbende vist på LandbrugsInfo og Landmand.dkNedenfor gives et kort sammendrag af resultaterne i vårbyg.

Bygrust og dernæst bygbladplet var mest udbredt. Angrebene af bygrust var moderate til kraftige og mindre udbredte end i nogle af de foregående år. Der var ingen tydelige sortsforskelle. 
Angrebene af bygbladplet var overvejende moderate, men især i RGT forekom mere udbredte angreb. I en del marker optrådte også angreb af hvedebrunplet (Septoria (nu Stagonospora) nodorum f.sp. hordei) i vårbyg, og i nogle marker var angrebene mere udbredte. Pletterne kan forveksles med plettypen af bygbladplet.

Skoldpletangrebene var relativ svage.

Angrebene af meldug var meget svage, hvilket skyldes, at alle sorter i registreringsnettet har den effektive såkaldte mlo-resistens mod meldug. 

Ramularia var kun mindre udbredt og kom sent. 

Angrebene af bladlus var meget svage, og angrebene af kornbladbillelarver var svage til moderate.

Baggrund

Udviklingen af skadegørere i vårbyg er fulgt igen i 2022 i planteavlskonsulenternes registreringsnet. I vækstsæsonen er detaljerede data løbende blevet vist på LandbrugsInfo og Landmand.dk. Nedenfor ses et kort sammendrag af resultaterne. Der er bedømt i ubehandlede parceller i forsøg og i mindre omfang i marker (både svampebehandlede og ikke svampebehandlede), hvor planteavlskonsulenterne alligevel kom i forbindelse med markbesøg. I forsøgene er der således bedømt på de samme lokaliteter uge efter uge, mens der er bedømt i forskellige marker fra uge til uge. 

I det følgende er kun vist data fra ubehandlede forsøg for at kunne sammenligne angrebsgraderne med tidligere år. I vårbyg er der registreret på ca. 20 lokaliteter i 9 sorter pr. lokalitet (i alt ca. 180 observationer). 

I vårbyg er der bedømt i følgende sorter: Feedway, Firefoxx, KWS Irina, Laureate, Prospect, RGT Planet, Skyway, Stairway og Wish. 

Forskelle i angrebsniveau for svampesygdomme fra år til år er derfor også påvirket af de valgte sorter i registreringsnettet. 

De fundne angreb er blevet sammenholdt med de vejledende bekæmpelsestærskler i Planteværn Online således, at der ugentligt kunne angives et bekæmpelsesbehov i de forskellige sorter.
Angreb af svampesygdomme er bedømt som procent angrebne planter. Før vækststadium 32 bedømmes på hele planten, og fra vækststadium 32 bedømmes på planternes tre øverste fuldt udviklede blade. Bedømmelsesmetoden kan medføre, at angrebsstyrken tilsyneladende "falder" omkring vækststadium 32. Fra og med vækststadium 45 bedømmes yderligere procent dækning på hvert af de to øverste blade. Disse bedømmelser er ikke vist i figurerne. 

Angreb af bladlus og kornbladbiller er bedømt som procent strå med bladlus/larver. Skadedyr er kun registreret i én sort pr. lokalitet. Ved kraftigere angreb på lokaliteten bliver skadedyrene bekæmpet, og der foretages herefter ikke længere bedømmelser af angreb. Dette kan føre til en undervurdering af skadedyrsangrebene.

Resultater

I figur 1 ses angrebsudviklingen af skadegørere i vårbyg i 2022. Det fremgår, at bygrust og dernæst bygbladplet var mest udbredt. 

Angrebene af bygrust var moderate til kraftige og mindre udbredte end i nogle af de foregående år. Se figur 2. Der var ingen tydelige sortsforskelle. Se figur 3.

Angrebene af skoldplet var relativ svage. Se figur 4.

Angrebene af bygbladplet var overvejende moderate, men især i RGT forekom mere udbredte angreb. I figur 5 er udviklingen i 2022 sammenlignet med tidligere år. I figur 6 ses sortsforskelle. Mest bygbladplet blev fundet i RGT Planet.

I en del marker optrådte også angreb af hvedebrunplet (Septoria (nu Stagonospora) nodorum f.sp. hordei) i vårbyg, og i nogle marker var angrebene mere udbredte. Pletterne er linseformede, og efterhånden fremkommer de brune pyknider. Pletterne kan forveksles med plettypen af bygbladplet.

Angrebene af meldug var meget svage, hvilket skyldes, at alle sorter i registreringsnettet har den effektive såkaldte mlo-resistens mod meldug. 

Ramularia var kun mindre udbredt og kom sent. 

Angrebene af bladlus var meget svage. Angrebene af kornbladbillelarver var svage til moderate. Ved bedømmelse af procent angrebne strå medtælles kun planter med larver. Se figur 7-8.

I figur 9 ses vårbyggens udvikling i 2022.

Vil du vide mere?

Støttet af