Planter

Varsling og registrering i kartofler

Hold øje med registreringer af skadevoldere i kartofler.

1. aflæsning af fangster af cikader på gule limplader i stivelseskartofler er foretaget. Fangsterne er fra uge 21 og de første dage i indeværende uge. Limpladerne aflæses 1 gang om ugen.

Vil du vide mere?