Økonomi og ledelse

Lær af de bedste på kurset: Styrk dit bestyrelsesarbejde i landbruget

Bestyrelser og advisory boards i landbruget arbejder i dag mere professionelt end nogensinde. Det stiller store krav til dig som medlem. Med kurset Grundlæggende bestyrelsesarbejde bliver du klædt godt til dit bestyrelsesarbejde.

Karina Boldsen er professionelt bestyrelsesmedlem og underviser kurset. Hun er flankeret af Kim Wegener og Morten Haahr Jensen, begge specialkonsulenter hos SEGES, og sammen præsenterer de teorier og værktøjer som gør, at du kan bidrage positivt i din bestyrelse. 

Med kurset Grundlæggende bestyrelsesarbejde får du: 

  • Overblik over dit juridiske ansvar som bestyrelsesmedlem
  • Redskaber til at analysere virksomhedens udviklingsbehov og formulere en strategi på områderne
  • Kendskab til hvordan du etablerer og sammensætter en bestyrelse eller advisory board, der matcher virksomhedens behov
  • Kompetencer til at påtage dig rollen som formand og lede bestyrelsens arbejde med fokus på at gennemføre strategien
  • Fokus på at udvikle bestyrelsens kompetencer, så den øger sin værdi for landmanden'
På kurset lærte jeg, hvordan jeg kan arbejde mere professionelt i et gårdråd eller en bestyrelse – for eksempel ved at sikre en solid struktur og gode spilleregler, så alle har styr på, hvad vi hver især bidrager med til arbejdet. Jeg  fik en masse nye input og var især positiv over at opleve, hvordan vi hele tiden kunne sætte vores egne erfaringer i spil som del af undervisningen
Jens Kock Hansen, rådgiver, tidligere deltager

Kurset er særlig relevant for dig som landmand eller landbrugsrådgiver, som ønsker at deltage i bestyrelser og advisory boards i landbruget. Kurset bliver udbudt i samarbejde med Velas. 

Vil du vide mere?