Aktuelt til dyrlæger – nr. 4 - 2018

Læs om: Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer.
Behandling af økologiske dyr med fluemidler. Har I tjek på Salmonella Dublin? Økologiske goldkøer på græs uden mælkefeber. Kursus i håndtering af kreaturer. Og Ny liste i DMS


 Indhold:

Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer

Den tidligere Brancheaftale for økologiske kreaturer er erstattet af et sæt frivillige anbefalinger, som de økologiske virksomheder kan tilslutte sig. Virksomheder (fx mejerier), som vælger at følge de frivillige anbefalinger, vil fortsat stille krav til deres leverandører om at opfylde de supplerende regler. Overgangen til de frivillige anbefalinger betyder, at der fremover principielt kan forekomme virksomheder, som ikke stiller de supplerende krav til deres leverandører. I sådanne tilfælde vil landmanden alene skulle leve op til EU-reglerne på området. Som rådgiver er det derfor altid en god idé at forhøre sig hos landmanden, om han leverer mælk eller kød til en virksomhed, der har tilsluttet sig de frivillige anbefalinger.

Som nævnt i Aktuelt til dyrlæger i februar, er der pr. 1. maj 2018 indført krav om adgang til kobørster/hudpleje for alle kreaturer under branchereglerne. Kravet er revideret for bedrifter med bygninger, taget i brug 1. juli 2010 eller senere, så de nu stemmer overens med Lov om hold af malkekvæg. Se pkt. 1.7 i Brancheanbefalingerne.

/Birgit Ingvorsen, SEGES

Lempelse af praksis for behandling af økologiske dyr med fluemidler

Registrerede lægemidler til kontrol af fluer og lus hos kvæg kan bruges mod stikfluer hos kvier på græs i økologiske besætninger, når dyrlægen vurderer, at risikoen for fluestik er særlig stor.

Lægemidler må ikke bruges forebyggende i økologiske besætninger, men dyrene i flokken kan behandles, når dyrlægen vurderer, at risikoen for fluestik er særlig stor, og der derved opstår fare for skader og alvorlige gener for dyrene.

Se mere på LandbrugsInfo

/Birgit Ingvorsen, SEGES

Har I tjek på Salmonella Dublin?

Det er tid til at opdatere Salmonella-handlingsplaner ude i besætningerne, hvis I ikke allerede har gjort det. Handlingsplanerne skal opdateres hver halvår. I bekendtgørelsens bilag 4 er beskrevet, hvad en handlingsplan skal indeholde. Fra 1. juli 2018 påbegynder Fødevarestyrelsen gebyrbelagt kontrol hos de mælkeleverende besætninger i niveau 2 eller 3, som har haft over 15 % positive kvartalsprøver siden 1. januar 2018. Dvs. hvis der har været 3 positive prøver ud af 16 kvartalsprøver, får besætningen et besøg i løbet af efteråret 2018.

Husk at udtage de korrekte kvartalsprøver: De 8 yngste dyr over 3 måneder – ikke tilfældigt udvalgte kalve over 3 måneder! HUSK at benytte EUROFINS specifikke Kvartalsprøve-indsendelses-seddel, når I udtager kvartalsprøverne.

Ligeledes kan besætninger i niveau 3 kun skifte status, hvis der foreligger 8 negative blodprøver af de korrekte kalve – dvs. de 8 yngste over 3 måneder.

Alle de mælkeleverende besætninger, som har skiftet status fra niveau 2 til niveau 1 siden januar, skal forsat have udtaget kvartalsprøver. Det skal de minimum et år efter niveauskiftet, dvs. 4 gange.

Salmonella-procenten ligger pt på 6,5 % hos de mælkeleverende besætninger. Besætninger med mere end 360 køer har en højere forekomst af Salmonella Dublin. Hele 15 % af disse er i niveau 2. Blandt de økologiske mælkeleverende er 6,1 % i niveau 2.

I kan altid kontakte SEGES, hvis I har spørgsmål – både vedr. prøveudtagning, faglig sparring eller tolkning af gældende lovgivning.

/Betina B. Tvistholm, SEGES

Økologiske goldkøer på græs uden mælkefeber

Seges Økologi har opdateret faktaark om forebyggelse af mælkefeber. Samtidig har AU, Foulum offentliggjort projektresultater med bl.a. 9 gode råd til forebyggelse af mælkefeber hos økologiske malkekøer

Se mere via dette link

/Finn Strudsholm, SEGES

Kursus i håndtering af kreaturer

Når man arbejder tæt omkring dyrene, er der risiko for alvorlige skader. På to kurser, kan du lære, hvordan du nemt og sikkert arbejder med dyrene ved at udnytte deres naturlige instinkt og læse deres adfærd. På kurset får deltagerne ny viden om dyreadfærd og træner egne færdigheder gennem praktiske øvelser under kyndig vejledning. Efter kurset vil du også være i stand til at vejlede landmænd i hensigtsmæssig håndtering af kreaturer. Underviser er Sophie Atkinson, der er internationalt anerkendt for sit arbejde.

SEGES tilbyder i samarbejde med Vestjysk Landboforening og VKST to kurser i juni:

20. juni i Skjern, kl. 9:00-16:00
22. juni i Næstved, kl. 9:00-16:00

Se mere og tilmeld dig her

/Henrik Læssøe Martin, SEGES

Tilbageholdelsestid på slagtning - ny liste i DMS

Mange landmænd har udtrykt ønske om, at kunne hente hjælp i DMS til at få overblik over, om et aktuelt dyr kan slagtes eller er omfattet af en tilbageholdelsestid efter behandling. Det ønske har vi nu imødekommet ved at oprette listen ”Dyr med tilbageholdelsestid til slagtning”.

Vi har fra landmændene fået positive tilbagemeldinger på listen, men der er også nogle uhensigtsmæssigheder, man skal været opmærksom på.

Dyrlægernes forskellige programmer (VetNetManagement fra Tang A/S, Vetvision fra Novasoft, mfl.) håndterer tilbageholdelsestid på kød forskelligt. Vær opmærksom på at få indberettet den korrekte tilbageholdelsestid, når I indberetter en behandling eller opretter en besætningsdiagnose, så landmanden kan stole på - og have glæde af listen i DMS.

Listen ”Dyr med tilbageholdelsestid til slagtning” findes på Dagligt Overblik under fokus dyr

Listen viser både dyr, der er behandlet:

  • og aktuelt skal tilbageholdes
  • og hvor tilbageholdelsestiden er overstået eller hvor der ikke har været tilbageholdelsestid
  • og hvor der sandsynligvis er en registreringsfejl

/Lone Harder Waldemar, SEGES