Rådgivning på basis af sammenhængende produktions- og økonomistyring - gør en forskel med din rådgivning

Hvad kræves der af rådgivningen for at kunne foretage en rådgivning, der tager udgangspunkt i alle aktiviteterne på bedriften? Hvilke fordele for landmænd og rådgivning har projektarbejdet afdækket? Og hvad kræver det af rådgiveren?

Hvem vil ikke gerne ind i den gode spiral? Hvor tingene bevæger sig i den rigtige retning og der ses et positivt udbytte af den indsats man gør? Det vil vi alle gerne, men vi ved også, at det som regel kræver en indsats og at vi skal ændre vores vaner. En sammenhængende produktions- og økonomistyring giver landmanden grundlag for bedre beslutninger og mulighed for at tage fat på de vigtigste ting på bedriften.

I projektet ”Økonomi- ressource og risikostyring” har vi arbejdet med sammenhængende produktions- og økonomistyring. Det har vi gjort ud fra et ønske om at forbedre landmandens beslutningsgrundlag og udbytte af rådgivningen. Den gode spiral vi gerne vil ind i, ser således ud:

 

Rådgivere og landmand starter med fælles mål for bedriften – målene kan være økonomiske og produktionsmæssige – f.eks. udmøntet i budgettet. For at nå de fælles mål skal rådgivere samarbejde på tværs. Indsatserne på bedriften skal prioriteres ud fra helhedsorienterede analyser – det medfører, at landmandens data kommer til at hænge bedre sammen på tværs af produktionsgrene og over til økonomidelen.

Erfaringerne fra projektet viser, at det bliver synligt for alle, hvor vigtigt det er, at omkostningerne er konteret korrekt og at statusoplysningerne er valide, når man skal beslutte og rådgive på baggrund af produktionsopgørelser, regnskab og budget. Det bliver åbenlyst for alle, at det er vigtigt både at se på hele bedriften samlet, men også at f.eks. omkostninger skal fordeles korrekt, så det bliver muligt at undersøge hver enkelt produktionsgren til bunds. Når data er på plads bliver analyserne af en højere kvalitet – de bliver et værktøj, som landmanden kan anvende til at prioritere indsatsområder med, og til at træffe økonomisk sunde beslutninger. Rådgiverne kan rådgive ud fra et korrekt datagrundlag, så landmanden vil også modtage bedre rådgivning.

Hvad kræver det af rådgiverne?
For at komme ind i den gode spiral, skal rådgivningsvirksomheden være indstillet på og bakke op om tværfaglig rådgivning, hvor der deles viden om kunderne, og arbejdes sammen for at nå kundens målsætning. Sammenhængende rådgivning bliver ofte valgt fra, fordi det opfattes som værende for dyrt – men hvad nu hvis rådgiverne troede på, at den sammenhængende rådgivning var mere værd? (Og dermed ikke for dyr) – så var der virkelig grundlag for at flytte landmændene og deres bedrift mod et bedre resultat. Der ligger en stor og vigtig opgave for ledelsen på rådgivningsvirksomhederne i at få løftet kvaliteten af de data, som rådgivning bygger på, og at få den rådgivning, der leveres til at hænge sammen.

Rådgiverne skal være åbne overfor at ændre på deres praksis og dele deres viden og data om kunden med andre rådgivere. Ind imellem skal man acceptere, at tingene går lidt langsommere, fordi der er flere, der skal høres og spille ind, men en mere tilfreds kunde, bedre rådgivningsgrundlag og mulighed for at flyttet noget væsentligt på bedriften, skulle gerne opveje dette.

Rådgiverne skal have selvtillid nok til at turde vise andre, hvordan man rådgiver sine kunder, og tro på, at man er dygtig nok til at indgå i et samarbejde med andre rådgivere.

Rådgiverne skal være i stand til at behandle kunderne individuelt og skræddersy produktions- og økonomistyring til den enkeltes behov og ressourcer.

Hvad får rådgiverne igen?
Langt de fleste rådgivere finder det tilfredsstillende at arbejde tværfagligt fordi:

  • De får bedre mulighed for at gøre en forskel for kunden og synliggøre den forskel, som rådgivningen gør
  • De lærer af deres kolleger og får indsigt i andre fagområder med et helhedsorienteret syn på bedriften.
  • Produktionsrådgivere kommer til at stå stærkere, fordi deres rådgivning hænger sammen med økonomien.
  • ·Økonomirådgivere kommer til at stå stærkere, fordi de kan sætte gang i aktiviteter og handling på bedriften, når de konstaterer, at noget ikke er godt nok.
  • I stedet for at arbejde konstaterende og bagudskuende kan rådgiverne inspirere hinanden til at kigge fremad og hele tiden arbejde på at forbedre resultaterne sammen med landmanden.
Vi vil gerne slå et slag for, at flere leverer sammenhængende rådgivning og at det er en selvfølgelighed og ikke bare noget man kun gør, når man er med i et projekt. Der er et stort potentiale for rådgivningsvirksomheden, for rådgiverne og ikke mindst for kunderne