Planter

Registreringsnet uge 29: skadegørere i hestebønner, majs og kartofler

Antallet af cikadenymfer er stigende, og det forventes at marker med stivelseskartofler skal behandles med 0,25 kg Mospilan i den kommende uge 30. Bekæmpelse af skadegørere i hestebønner er ikke længere aktuel.

6. registrering af svampesygdomme og bladlus i hestebønner

6. registrering er foretaget. Der registreres i 20 marker, men der er denne uge kun registreret i 9 marker. Registreringerne fortsætter til uge 30 (25.-26. juli) for også at se udviklingen sidst i sæsonen.
Vikkeskimmel og chokoladeplet er mest udbredt. 

Vikkeskimmel er meget udbredt i flere marker og er fundet i 9 af 9 marker (80-100 procent angrebne planter) og med op til 25-35 procent dækning i flere marker. Ingen af de godkendte midler har særlig god effekt mod vikkeskimmel. Vær opmærksom på, at symptomerne på angreb kan være meget variable.

Chokoladeplet er fundet i 9 af 9 marker (20-100 procent angrebne planter) og med op til 5-10 procent dækning. Chokoladeplet trives bedst i fugtigt og varmt vejr. Der er i år udløst bekæmpelse i en del marker.

Hestebønnerust har bredt sig i den forløbne uge. Der er registreret hestebønnerust i 4 af 9 marker (50-100 procent angrebne planter) og med op til 5 procent dækning. Svampen trives især ved høje temperaturer.

Der er fortsat ikke registreret hestebønnebladplet. Angreb kan kendes på de små sorte pyknider i det brune væv. 

Chokoladeplet og hestebønnerust bekæmpes ved 5-10 procent angrebne planter indtil sprøjtefristen. Sprøjtefristerne for midlerne er vækststadie 69-75. De bedømte marker er i vækststadie 79-80 (90-100 procent bælge i fuld størrelse). Bekæmpelse er ikke længere aktuel.

Der er i de ubehandlede marker kun registreret angreb af bedebladlus på 3 af 9 lokaliteter (0,1 til 1 procent angrebne planter). Ærtebladlus er mere udbredt og er fundet på 5 af 9 lokaliteter (1-30 procent angrebne planter). Bladlus bekæmpes ved 10-15 procent angrebne planter og begyndende kolonidannelse frem til sprøjtefristen, som er vækststadie 71 for Pirimor 500 WG. Bekæmpelse er ikke længere aktuel.

Registreringen i den kommende uge er sidste registrering i år.

2. registrering af bladsvampe i majs

2. registrering af bladsvampe i majs er foretaget. Der registreres i 12 pløjede og 8 upløjede marker, og alle marker har forfrugt majs. Risikoen for angreb af majsøjeplet og majsbladplet er størst i upløjede marker med forfrugt majs, fordi svampene overlever på planterester af majs.

Der er bedømt i 14 marker. Der er ikke fundet angreb af svampesygdomme eller kun meget svage angreb. I starten bedømmes procent angrebne planter. Når det kan anes, hvor kolben dannes, bedømmes yderligere: procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben og procent dækning på bladet, der støtter kolben. Endvidere bedømmes procent dækning på 2 blade over kolben hhv. på 2 blade under kolben. 

Bekæmpelsestærsklen er fastsat ud fra procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben. 

Majsen er pt. ikke så fremskreden i udviklingen. De længst udviklede marker i registreringsnettet er i vækststadie 51 (hanblomsten mærkbar, men ikke synlig).

5. registrering majshalvmøl

Forekomsten af majshalvmøl følges i 18 majsmarker fra uge 25 til 33 (medio august). Majshalvmøl er et relativ nyt skadedyr i Danmark. For at følge udbredelsen har der de senere år været udstationeret feromonfælder. 

I den forløbne uge er der fanget majshalvmøl på 8 af 17 lokaliteter med 1-9 majshalvmøl i alt i fælderne.

Fangsterne i fælderne kan ikke anvendes til at vurdere bekæmpelsesbehovet. Efter at Steward (samme aktivstof som i Avaunt) er blevet forbudt (evt. indkøbt mængde må anvendes indtil 20. september 2022), er der pt. ikke godkendte midler. Lamdex har nogen effekt og må anvendes, hvis der også forekommer bladlus (mindre anvendelse til st. 51). 

1. registrering af bladsvampe i sukkerroer

NBR og Nordic Sugar følger forekomsten af svampesygdomme i sukkerroer fra på torsdag den 21. juli, og resultaterne kan fra dette tidspunkt også følges på registreringsnettet. Data og kommentarer opdateres hver torsdag. 

9. registrering af cikader i kartofler

Der blev opsat gule limp

lader i uge 20, og de første aflæsninger blev foretaget i uge 21. 

Behandling med 0,15 kg Mospilan i de først fremspirede marker med stivelseskartofler blev anbefalet i uge 24 og i de senere fremspirede marker i uge 25. Bekæmpelse var rettet mod de voksne cikader og evt. nymfer.

Fokus er nu rettet mod bekæmpelse af cikadenymferne. Siden uge 27 er det gennemsnitlige antal nymfer pr. blad bedømt. Der registreres cikadenymfer på bladenes underside ugentligt ved at udtage det nederste, aktive blad fra i alt 10 planter. Der registreres indtil uge 33 (15.-16. august).

Der er observeret cikadenymfer på 11 af 12 lokaliteter (i gennemsnit 0,3-4,0 nymfer pr. blad). Antallet af cikadenymfer er nu stigende i de fleste marker, og det forventes at alle marker med stivelseskartofler skal behandles med 0,25 kg Mospilan i den kommende uge (uge 30).

I stivelseskartofler er der ofte behov for 2 behandlinger mod cikader, mens der sjældent er behov for bekæmpelse i lægge- og spisekartofler.

Se registreringer i Registreringsnettet

Følg udviklingen af skadegørere i registreringsnettet 2022

Vil du vide mere?

Støttet af