Økonomi og ledelse

Inside-2020-30-03 – Udbetaling af indbetalt moms som rentefrit lån

Folketinget har den 30. april 2020 vedtaget en låneordning for små og mellemstore virksomheder. Der er bl.a. mulighed for at få udbetalt moms med betalingsfrist den 2. marts 2020 som et rentefrit lån indtil 2021. Frist for ansøgning er den 15. juni 2020.

Analyse

14. april 2020

 Opdateret 01. maj 2020

Afgørelse og instans:

SEGES’ notat af 30. april 2020

Bemærkninger fra Skatteafdelingen, SEGES:

Med henblik på at styrke små og mellemstore virksomheders likviditet i forbindelse med corona-krisen, har regeringen foreslået følgende, som den 30. april 2020 er vedtaget af Folketinget:  

At små og mellemstore virksomheder, der har indberettet moms for hhv. andet halvår eller fjerde kvartal 2019 med frist den 2. marts 2020, får mulighed for at få udbetalt et beløb svarende til det momstilsvar, der skulle betales. Beløbet kan udbetales som et rentefrit lån indtil 1. april 2021.

At lønsumsafgift, som såkaldte metode 4-virksomheder (f.eks. tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd, herunder taxa, mv.) har indberettet for 1. kvartal 2020 med frist den 15. april 2020 samt en ¼ af lønsumsafgiften for overskud for indkomståret 2019 (svarende til en skønnet kvartalsmæssig andel), kan udbetales som et rentefrit lån indtil 1. april 2021.

Om der er tale om små- eller mellemstore virksomheder, afgøres ud fra virksomhedens momsregistrering. Det er således udelukkende virksomheder, der i den pågældende periode var momsregistreret med kvartalet eller halvåret som afregningsperiode, der kan ansøge om udbetaling af indbetalt moms for hhv. 4. kvartal 2019 eller 2. halvår 2019.  

Virksomheder, der var momsregistreret med måneden som afregningsperiode, er ikke omfattet af ordningen. Heller ikke, selvom virksomheden selv måtte have valgt måneden som afregningsperiode og kunne have været kvartals- eller halvårsregistreret.

Det er ikke en betingelse for at opnå lånet, at virksomheden har indberettet eller betalt den pågældende angivelse til tiden. Se dog herunder vedr. modregning af gæld på skattekontoen.

Størrelsen på lånet afgøres ud fra det momsbeløb (tilsvar), der iflg. indberetningen skulle betales for den pågældende periode. Virksomheder, der for den pågældende periode har fået penge tilbage i moms, vil derfor ikke kunne opnå et lån.

Endvidere vil bl.a. virksomheder under konkurs, rekonstruktion, likvidation eller tvangsopløsning ikke være omfattet af ordningen, ligesom bl.a. virksomheder, der stiller sikkerhed for registrering eller har manglende momsindberetninger indenfor de sidste 3 år, er afskåret fra ordningen.

Det forventes, at der vil kunne anmodes om lånet fra tirsdag den 5. maj 2020. Anmodning om lån vil forventeligt skulle ske igennem virk.dk., men der foreligger endnu ingen nærmere oplysninger om proceduren. Vi forventer, at Skattestyrelsen opdaterer deres vejledning, når der foreligger nærmere om proceduren. Se link nederst på siden.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at sidste frist for ansøgning er allerede den 15. juni 2020.

For at virksomheder hurtigt får udbetalt det beløb, de anmoder om, skal Skattestyrelsen udbetale beløbet så vidt muligt inden for 5 bankdage efter modtagelsen af ansøgningen.

Udbetalingen vil foregå til virksomhedens Nemkonto, men dog via skattekontoen. Det betyder, at en hvilken som helst gæld, som virksomheden har på skattekontoen, vil blive modregnet i lånet.

Lånet skal tilbagebetales senest den 1. april 2020 via indbetaling til skattekontoen.

Virksomheder, der afmeldes fra momsregistrering, mens de har et lån, skal tilbagebetale lånet senest 14 dage efter afmeldelsen. 

Reference:

Se det vedtagne lovforslag

Se Skattestyrelsens vejledning

Vil du vide mere?