Økologi, Planter

Biogasanlæg og økologiske landbrug vil gerne samarbejde, men økologireglerne spænder ben

De danske biogasanlæg og de økologiske landbrug har oplagte interesser i samarbejde.

Biogasanlæggene kan få en bedre fordeling af den afgassede gødning, hvis de også kan levere til områdets økologiske landbrug, og økologiske landbrug har ofte brug for en bedre og sikker gødningsforsyning.

For at et sådant godt samarbejde kan komme i stand, skal biogasanlægget kunne leve op til de krav, der er i reglerne for økologisk jordbrug med hensyn til tilladte gødningsstoffer.

Læs om reglerne for tilladte gødningsstoffer: Økologisk biogas: Få styr på de tilladte biomasser

SEGES og Økologirådgivning Danmark har med hjælp fra Biogas Danmark, efter en interviewundersøgelse i branchen, beskrevet forholdene og givet anbefalinger til løsninger i rapporten; ”Mere biogasgødning til økologiske bedrifter”. Den er udarbejdet i et projekt af samme navn med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug.

Energistyrelsen har lavet et kort, hvor det er markeret, hvor undersøgelsen har identificeret biogasanlæg, der kan levere afgasset gødning til økologiske bedrifter.
Cirklerne angiver en radius på 20 km omkring anlæggene. Det er planen at få kortet opdateret, så alle anlæg, der kan levere til økologer, bliver vist.

Hent kortet over de identificerede biogasanlæg

Støttet af