Planter

11. registrering af rapsjordlopper i uge 45

Tærsklen for bekæmpelse af larver blev i år overskredet på ca. 25 procent af lokaliteterne. Beslutning om bekæmpelse vurderes at være truffet.

Forekomsten af rapsjordlopper følges via gule fangbakker på ca. 70 lokaliteter i planteavlskonsulenternes registreringsnet frem til 2.-3. november. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppens larver. Forekomsten følges via fangbakker, fordi der ikke er nogen god sammenhæng mellem bladgnav og senere larveangreb.

Den vejledende bekæmpelsestærskel for bekæmpelse rettet mod larver er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden.

Tærsklen på 25 rapsjordlopper indenfor 3 uger er i år blevet overskredet på ca. 25 procent af lokaliteterne. 

Beslutning om bekæmpelse vurderes nu at være truffet. Bekæmpelse indtil omkring medio november har også væsentlig effekt, men effekten er mere svingende.

I figur 1 er udviklingen i år sammenholdt med tidligere år. 2008 er også medtaget, da der dette år var meget kraftige angreb. 

Figur 1

Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2008 og 2015-2020. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som de nuværende runde fangbakker).

Dette var sidste aflæsning af fangster i år. Vi takker for indberetningerne.

Se registreringer i Registreringsnettet.

Vil du vide mere?

Støttet af