Undgå at knække tyrekalven ved flytning

Ny afprøvning tester, hvilken strategi for mælkefodring der er optimal for tyrekalven før salg.


Dyrlæge Lene Jensen, LVK følger kalvene med sundhedsscreeninger og vejninger efter de er indsat ved slagtekalveproducenten.

Småkalve af stor race kan godt drikke ti liter mælk om dagen. Det er den foreløbige erfaring fra en afprøvning af, hvad den optimale strategi for mælkefodring af tyrekalve før flytning er.

Afprøvningen undersøger betydningen af mælkeniveau hos kalveleverandøren, inden kalven flyttes til slagtekalveproducenten. Her undersøges det, om en uges nedtrapning fra 10 liter til 6 liter inden flytning reducerer risikoen for, at kalven får for lav energioptagelse omkring opstart i slagtekalvebesætningen og i stedet opnår en bedre sundhed og højere tilvækst.

Skepsis blandt landmænd

Dyrlæge Lene Jensen, LVK, foretager afprøvningen i samarbejde med SEGES og Sagro. Hun fortæller, at 10 liter mælk pr. dag til småkalve på 2-3 uger stadig fremkalder skepsis hos enkelte mælkeproducenter.

”Det gav lidt udfordringer at få mælkeproducenterne til at sætte småkalvene op til 10 liter mælk om dagen. De var nervøse for, om det ville give diarré,” fortæller hun.

Men ingen af de 7 deltagende bedrifter har, ifølge Lene Jensen, meldt om øgede problemer med diarré på grund af den højere mælkemængde. Heller ikke mælkeproducent Søren Pedersen, der har øget mælkemængden til småkalvene fra 8 til 10 liter mælk dagligt.

”De klarer sig i hvert fald ikke ringere. Om vi så får ekstra tilvækst for de to liter ekstra mælk, vi giver dem mere, kan jeg godt være lidt skeptisk overfor, men nu må vi jo se,” lyder det fra Søren Pedersen.

Allerede nu har han bidt mærke i, at det tilsyneladende ikke svækker kalvene, at de blive nedtrappet fra 10 til 6 liter mælk en uge før levering til slagtekalveproducenten.

Efter levering af kalve fra de 7 besætninger til den samme slagtekalveproducent, tildeles den ene halvdel af kalvene 5 liter og den anden halvdel 7,5 liter mælk dagligt.

Forventer effekt af meget mælk

Der deltager ca. 400 kalve i afprøvningen, som følges med sundhedsscreeninger og vejninger efter indsættelse ved slagtekalveproducenten.

”Vi forventer, at de kalve, der er nedtrappet fra 10 til 6 liter mælk og derefter fortsætter på 7,5 liter hos slagtekalveproducenten, vil klare sig bedst. Vi tror, de bedst kan holde energioptagelsen og tilvæksten oppe efter flytningen. Derudover er det positivt, at kalveleverdørene ikke oplever problemer med at tildele 10 liter mælk til deres kalve,” fortæller Lene Jensen. De endelige resultater af afprøvningen er klar til august. 

Læs også: Fra kalv til krog – sådan bliver vi bedre

 

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 8, 2018