Økologi, Kvæg

Økologiske småkalve på græs kræver særligt fokus om efteråret

Økologiske kalve og kvier over seks måneder skal som udgangspunkt være ude på græs indtil første november når vejret, markens tilstand og hensyn til dyrenes velfærd tillader det.

Efteråret på græs kan være en svær periode for økologiske småkalve på grund af parasitter, vådt og koldt vejr eller mangel på energi fra marken. For at undgå ekstra syge eller døde kalve er det derfor vigtigt at give besætningsgruppen ekstra opmærksomhed i perioden og være hurtigt ude med justeringer.

 Sådan er reglerne

Økologiske kalve, som ikke er fyldt seks måneder den 1. september, må tages på stald. Kalve, som fylder seks måneder i perioden fra 1. september til 1. november, skal derimod være ude mindst 6 timer dagligt – hvis det er muligt.

Kvier og kalve kan tages på stald i efteråret, når vejret og/eller græsmarkerne er våde eller hvis de mistrives. Det noteres i logbogen – eventuelt sammen med et billede af græsmarken, hvis det er årsagen.

Er det praktisk muligt, er det en god løsning at kalvene går ude om dagen i mindst 6 timer og kommer ind på stald om natten i efterårsperioden.

Fokus og anbefalinger

I perioden 1. september til 1. november er det særlig vigtigt at:

  • Holde øje med tegn på hoste og diarré og gribe hurtigt ind med behandling
  • Flytte kalvene til en ren mark eller på stald, hvis de hoster eller har diarré
  • Tilpasse belægningsgraden, så der højest er 5-10 kalve per hektar
  • Give tilskudsfoder – f.eks. fri adgang til fuldfoder eller 1 – 1,5 kilo korn / kraftfoder per kalv per dag
  • Foder- og vandtrug altid skal være rene og sikret mod forurening med gødning
  • Tage kalvene på stald om natten, hvis praktisk muligt. Kravet er seks timer på græs om dagen.
  • Tænke på muligheder for læ og ly

Data viser at økologiske småkalve kan have det svært om efteråret

Tidligere opgørelser hos SEGES – se blå kurve i figuren – viser en overdødelighed hos økologiske småkal-ve mellem 6 og 8 måneder, som går på græs om efteråret.

Hos konventionelle kalve, som typisk er på stald – rød kurve – er der ingen stigning i dødeligheden gennem efteråret.

Forklaringen på en højere dødelighed hos øko-kalvene kan være lunge- eller løbe-tarm-parasitter, som kommer særlig til udtryk når smittetrykket stiger sidst på sæsonen og hvor vejret samtidig er vådt og koldt.

Figur. Dødelighed hos økologiske og konventionelle kalve (6-8 måneder) gennem året