Prisen pr. foderdag på kviehotel

Hvad skal det koste at have en kvie på hotel? Der er lige så mange rigtige svar, som der er kviehoteller, for det afhænger helt af forudsætningerne.

Derfor har vi udviklet et regneark, hvor det er muligt at beregne, hvad det koster med egne forudsætninger.

Omkostningerne til opdræt af kvier følger de generelle foderprisers udvikling. Det diskuteres derfor ofte, hvad prisen bør være for at have en kvie på hotel. Vi har derfor udviklet et regneark til beregning af omkostningerne ved at opdrætte en kvie. Vi har i eksemplet nedenfor beregnet, hvad omkostningerne kan beløbe sig til.
  


14,20
kroner pr. foderdag for kvier af stor race
I vores eksempel er fodringen af kvierne på hotellet planlagt efter kælvningsalder og -vægt på 24 måneder og 620 kg. Kvierne bliver passet på hotellet i alderen ½ - 22 måneder. Det vil sige, at kvierne ankommer i mælkefodringsperioden og hentes hjem ca. 2 måneder før forventet kælvning. Med disse og en række andre forudsætninger, som kan ses i tabel 2, beløber de samlede omkostninger sig i 9.289 kr. pr. "leveringsklar" kvie eller 14,20 kr. pr. foderdag (se tabel 1).

Tabel 1. Omkostninger til kvier i alderen ½ - 22 måneder (stor race)

 

Kroner pr. kvie

Kroner pr. foderdag

Foder

4.419

6,76

Udfodringsteknik og lager

1.052

1,61

Arbejde

1.923

2,94

Stald (forrentning, afskrivning, vedligehold og forsikring)

1.445

2,20

Dyrlæge

100

0,15

Avl

350

0,54

I alt

9.289

14,20

Tabel 2. Forudsætninger for beregning af omkostninger til kvier i alderen ½ - 22 måneder. Omkostninger som fx klovbeskæring er ikke inkluderet i beregningerne. 

Mål for kælvningsalder og -vægt

24 måneder og 620 kg

Foder

3697 FE
3,00 kr. /FE ½-3 måneder
1,10 kr./FE i 4-22 måneder

Udfodringsteknik og foderlager

0,30 kr. pr. FE

Dyrlæge

100 kr. pr. kvie

Avl

1,8 insemineringer pr. kvie

Arbejde

165 kr./time
2 minutter pr. dag for kalve ½-3 måneder
1 minutter pr. dag for kvier 4-22 måneder

Stald

Værdisættes til 50 % af nypris
Nypris kalvestald: 5.000 kr. pr. plads
Nypris kviestald: 13.000 kr. pr. plads
Forrentning og afskrivning 8%
Vedligehold 3%
Forsikring 2%

Omkostninger som fx klovbeskæring er ikke inkluderet i beregningerne.

12 Kroner pr. foderdag for Jersey kvier
Ved Jersey kvier med en kælvningsalder og –vægt på 22 måneder og 420 kg, viser beregningerne en pris på godt 12 kr. pr. foderdag. Som i eksemplet med kvier af stor race b liver kvierne passet på hotellet i alderen ½ - 20 måneder. Det vil sige, at kvierne ankommer i mælkefodringsperioden og hentes hjem ca. 2 måneder før forventet kælvning. Øvrige forudsætninger som i tabel 2, beløber de samlede omkostninger sig til 7.184 kr. pr. "leveringsklar" kvie eller 12,11 kr. pr. foderdag.

Hvor følsom er prisen?
Foderprisen har stor indflydelse på de samlede omkostninger. En ændring på blot 10 øre pr. FE, vil ændre omkostningerne med +/- 351 kr. pr. kvie eller 0,53 kr. pr. foderdag for stor race . Her er regnet med det egentlige kviefoder, altså det foder, som bruges i alderen 4-22 måneder. På grund af det lavere foderforbrug er beregningen for Jersey kvier mindre følsom for prisændringer. Det betyder at en ændring på 10 øre betyder +/- 229 kr. pr. kvie eller 0,39 kr. pr. foderdag.

Omkostningerne til foderopbevaring og udfodringsteknik kan naturligvis også afvige fra de 0,30 kr. pr. FE, som er brugt i vores eksempel. En ændring på +/-10 øre pr. FE, påvirker også de samlede udfodrings- og lager omkostninger med +/- 351 kr. pr. kvie eller 0,53 kr. pr. foderdag. For Jersey er de tilsvarende ændringer 228 kr. pr. kvie og 0,39 kr. pr. foderdag.

Det kan være vanskeligt at vurdere udgifterne til stald. Hvis man bygger en ny stald til kvierne, er det naturligvis nyprisen, som skal forrentes og afskrives. Men det kan også være, at man benytter en eksisterende stald, som har begrænsede alternative anvendelsesmuligheder. I vores eksempel forudsætter vi det sidste, og derfor værdisættes stalden til halvdelen af nyprisen. Forrentning, afskrivning, vedligehold og forsikring af stald bliver dermed ca. 1.440 kr. pr. kvie eller 2,20 kr. pr . foderdag. For Jersey kvierne er udgiften lidt lavere, idet de bliver passet på kviehotellet i en kortere periode.

Hvis kvierne først modtages på hotellet ved 4 måneders alderen, falder omkostningerne pr . kvie til 7.973 kr., men de stiger til 14,56 kr. pr. foderdag. Godt nok falder det dyre kalvefoder og det større arbejdstidsforbrug til små kalvene væk, men til gengæld er kvien nu også større og har et større foderforbrug pr. gennemsnitlig foderdag. På grund af det lavere foderforbrug er ændringerne ikke så stor for Jersey kvierne, idet den samlede udgift falder til 5.984 kr. pr. kvie og stiger til 12,29 kr. pr. foderdag.

De øvrige forudsætninger for beregningen - for eksempel arbejdstid eller ønsker til timeløn - kan naturligvis også variere, og de samlede omkostninger skal derfor altid beregnes ud fra forholdene på det pågældende kviehotel.

Hent regnearket til beregning af prisen pr. foderdag på kviehotel
Du kan hente regnearket her

Bemærk af regnearket består af to faner. En til beregning for stor race og en fane til beregning for Jersey. (vi anbefaler at du gemmer filen på din pc og herefter åbner den)