Natur og vandmiljø, Kvæg

Temadag om naturpleje

SEGES Innovation inviterer landmænd, konsulenter, naturmedarbejdere og andre interesserede til et temamøde om praktisk naturpleje.

Dato
10. juni 2022

Pris
Gratis

Tidspunkt
10:00 - 13:00

Tilmeldingsfrist
01. juni 2022

Sted
Hulsig Kirke
Hulsigvej 2
9990 Skagen

Tilmelding

Vi besøger landmand Lars Thomsen som har sine Galloway gående ude i det nordjyske klitlandskab størstedelen af året. 

Hulsig Hede har været en del af et LIFE-projekt, som Frederikshavns Kommune og Naturstyrelsen stod for i perioden 2013-2019. Det er et projekt om bevarelse og forbedring af den natur der findes på klitheden. Danmark har langt den største del af Europas klitnatur og det forpligter i forhold til at passe på den. 

I projektet LIFE Hulsig Hede blev arealerne ryddet for nåletræsopvækst og andre invasive arter - gyvel, hybenroser, japansk pileurt. Hvor det var muligt, blev den naturlige hydrologi genoprettet. Kreaturerne skal sikre at arealet ikke gror til igen, at næringsstoffer fjernes og at området bliver levested for en lang række af sjældne planter, insekter mv. 

  • Lars Thomsen fortæller om det praktiske arbejde med dyrene. 
  • Rikke Graversen og Anne Eskildsen fra SEGES Innovation fortæller om de nyeste faglige anbefalinger til naturpleje. 
  • Mette Møller Ragborg fra AGRINord fortæller om muligheder for at søge støtte til naturpleje.
  • Sisse Lindholm fortæller om kommunens rolle og ønsker til området. 

Efter en tur rundt i naturen byder SEGES Innovation på en sandwich/vand, mens der er mulighed for en uformel snak mellem deltagerne.

Tilmeld dig senest den 1. juni ved at skrive til Connie Vyrtz Pedersen på cvp@seges.dk.

Se program

 

Vil du vide mere?

Støttet af