Planter

Det er nu kvælstofbehovet kan beregnes med satellit (uge 20-21)

SEGES Innovation har udviklet et program, der ud fra satellit kan beregne restbehovet for kvælstof ud fra biomasseindekset og forventet udbytte. Beregningen kræver abonnement på CropManager Premium.

Det nyudviklede program til beregning af restbehovet af kvælstof, som er implementeret i CropManager, kan beregne kvælstofbehovet mellem 430 og 650 graddage. Det falder i uge 20-21. Den 14. maj var antallet af graddage 458-472 for henholdsvis Lolland-Falster og Nordjylland.

Beregning af restbehovet giver et input til, om vinterhveden mangler kvælstof, og kan indgå i den sidste overvejelse om fastsættelse af behovet. Samtidigt med, at antallet af graddage og vinterhvedens udviklingstrin er nået, foreligger der mange satellitbilleder, der kan danne baggrund for beregningen.

Fastsættelse af kvælstofbehovet ved at bruge værktøjet er mest egnede for marker/bedrifter, der har gemt 30-50 kg kvælstof pr. ha til en 3. tildeling, hvor behovet netop bestemmes ud fra satellit. Men programmet kan også bruges til at tjekke, om kvælstofforsyningen i vinterhvedemarkerne synes at være i orden. Betingelsen for at bruge det er, at sidste gødningstilførsel er sket mindst 21 dage forud for det satellitbillede, der danner udgangspunkt for beregningen.

SEGES Innovation har på baggrund af gennemsnitlige NDRE-værdier for hver region i perioden 7-5 til 13-5 beregnet det gennemsnitlige restbehov for kvælstof. Beregningen viser, at der er et lille restbehov i alle regioner, hvis man vurderer det på normaludbytter i regionen. Det må antages, at de fleste marker er optimal gødede, men nogle marker vil mangle 3. tildeling og økologiske marker indgår også. Det kan være forklaringen på, at der i gennemsnit beregnes et restbehov.

Tabel 1.

Pr. 1-7/5 Lolland - F Østjylland Nordjylland Sjælland Vestjylland
Graddage 471 472 458 466 472
Satellitmålt NDRE,gns. 0,657 0,572 0,505 0,610 0,528
Forventet udbytte, hkg/ha Beregnet restbehov, kg N pr. ha
60 -36 -10 2 -22 0
80 -9 16 29 4 26
100 17 42 55 30 52
120 43 68 81 56 79

Restbehovet for kvælstof i vinterhvede beregnet ud fra NDRE målinger i perioden
7/5-13/5-2023.

Sådan beregner du det absolutte behov for N-gødning i CropManager

1.    I Markplan trykker du på en mark med vinterhvede.

2.    Vælg ”Kvælstofbehov” i listen til højre mellem bjælken med vækststadie og tabellen med opgaver.

3.    Nu kan du udfolde et diagram med overblik over kvælstofforsyningen. Nedenunder diagrammet ser du alle marker med vinterhvede og deres gødskningsopgaver. Den enkelte mark kan foldes ud for detaljer. Tryk på knappen ’Beregn N-behov’.

4.    Nu får du billedet ’Satellitberegnet N-behov’. Når vækststadiet for marken er omkring st. 37, kan du få beregnet N-behov. Indtil da kan du følge den beregnede udvikling ved at holde musen over de røde udråbstegn. Når beregningen kører, kan du tilpasse forventet udbytte og priser.

Støttet af

Vil du vide mere?