Kalanchoe

$name

 

Kalanchoë Adans.

(Crassulaceae)

Dansk: Koraltop, Brændende Kærlighed (K. hybrid, K. blossfeldiana), Klokketop (blomstrende arter undt. blossfeldiana), Napoleons hat (K. beharensis), Nilgud (K. daigremontiana), Klokkekalankoe (K. manginii, K. pinnata, K. porphyrocalyx), Pandaplante (K. tomentosa), Yngleblad (K. tubiflora)

Synonymer: Bryophyllum, Kitchingia

 

Slægten omfatter ca. 200 arter fra troperne og subtroperne, især Madagaskar. Kun en enkelt art i Amerika. Det er kraftige, mest oprette stauder eller halvbuske med modsatte, kødede, siddende eller stilkede, helrandede, rundtakkede eller fjersnitdelte blade. Blomsten 4-tallig, hvid, gul, karminrød eller purpur i mangeblomstrende gaffelkvast.

K. blossfeldiana fra Madagaskar er en rigt forgrenet 30 cm høj halvbusk med trinde stængler, Bladene på 2½ cm stilk, 7 cm lange, 4 cm brede, langagtige ægformede, kødede, blanke, mørkegrønne, rødrandede, rundtakkede og konkave. Blomsten i hovedformede, oprette, rigtblomstrende gaffelkvaste. Enkeltblomsten 9-10 mm i diameter, 12-13 mm lang, lysende rød. Frøformering ('Tetra Vulkan'). Naturlig blomstring februar-maj.

K. daigremontiana (Bryophyllum d.) fra Madagaskar er en halvbusk med op til 13 cm lange, 2-4 cm brede, nøgne, trekantede, mørkegrønne, stilkede, spidstandede blade med brunrøde pletter og brunlige knopper i randen. Bæger klokkeformet, kronen rosa, kronrør 1 cm.en lilla. Anvendelig som underlag. Som mindre grøn potteplante.

K. farinacea (K. scapigera) fra Sokotra har stor holdbarhed, lang blomstringstid, svag eller ingen forgrening, Blomstrer både i lang og kort dag. I lang dag kun ved høj temperatur. Lav temperatur vinter. Kompakt, tætsiddende, vandrette, runde blade. Langsomtvoksende. Naturlig blomstring sommer og september-oktober.

K. flammea fra Somalia er en opret, 30-40 cm høj, svagt forgrenet halvbusk med naturlig blomstring december. Bladene omvendt ægformede, ved grunden stængelagtig afsmallet, rundtandet, helrandet eller bugtettandet, 6-8 cm lange 2½-3 cm brede. Blomsten i flade gaffelkvaste, lysende orangerød med hvælvet kronrør, udstående afsnit, 1½-2 cm i diameter. Naturlig blomstring december. Hyppig anvendt til krydsning. Arten og krydsninger som blomstrende potteplante.

K. globulifera fra Madagaskar har en kort opadstræbende stængel med 6-8 tætsiddende, 1½-3 cm lange, 3 cm brede, omvendt ægformede til spatelformede, glatte, svagt rundtandede blade. Blomsterstanden høj, hovedformet med gule eller røde blomster. Naturlig blomstring februar-april.

K. gracilipes fra Madagaskar er en halvbusk med hængende, slanke skud og ovale blomster. Blomsten klokkeformet. Mange sorter ved krydsning med K. manginii. Som hængende mindre til middelstor blomstrende potteplante.

K. grandiflora Wight fra For-Indien er en op til 60 cm høj halvbusk. Bladene siddende, lysegrønne til hvidgrå, omvendt ægformede, 5-7 cm lange, bugtet-tandet. Blomsterstanden en halvskærm med 12 mm lange, lysegule blomster. Naturlig blomstring maj.

K. Hybrider (K. flamea x K. schumacheri) er en fællesbetegnelse for mange snit og pottesorter. Flere arter indgår i krydsningerne. Stor variation i bladform og -størrelse. til potte og snit. Blomstring hele året. Vegetativt formerede. Som lille til middelstor blomstrende potteplante.

K. kewensis (K. betinii (k. teretifolia)x K. flammea) har smalle, næsten cylindriske blade, øverste med smalle flige. Stængel høj, ugrenet. Blomster orangerøde, naturlig blomstring maj-juni.

K. laciniata (K. spathulata, K. carnea, K. coccinea, Cotyledon l.) er en op til 90 cm høj halvbusk. Bladene grønne, 7 cm lange, ægformede, dybt rundagtigttandede eller fjerdelte. Blomsterstanden flere gange tredelt med 1 cm lange gule, rødlige eller røde blomster. Naturlig blomstring maj-juni.

K. manginii fra Madagaskar er en hængeplante med olivengrønne, ovale, kødede blade. Blomsten endestillet, flaskeformet, orange med grøn krone. Naturlig blomstring februar-marts. Sorter af krydsninger med K. gracilipes som mindre til middelstor hængende blomstrende potteplante.

K. marmorata (K. grandiflora, K. macrantha) fra Somalia, Kenya er en op til 60 cm høj, fra grunden forgrenet halvbusk med opstigende stængler. Bladene, grønne med grå belægning, på begge sider med uregelmæssige brune pletter, omvendt ægformede, 10-12 cm lange, bugtettandet. Blomsterstanden en halvskærm med 12 mm lange, lysegule blomster. Naturlig blomstring januar-april.

K. porphyrocalyx (Kitchingia p., Bryophyllum p.) er en stedsegrøn epiphytisk halvbusk med 20-25 cm lange stængler med hængende, purpurrøde blomster med brunlig bæger og hvælvet, klokkeagtig kronrør. Sorter af krydsninger med K. miniata som mindre til middelstore blomstrende potteplante.

K. pumila er en småbladet art. Anvendes ofte i krydsninger. Alle pumila krydsninger fascinerer hyppigt, arten aldrig.

K. tomentosa fra Madagaskar er en halvbusk. Hele planten filtagtig dækket af tredelte hår. Stammen lille, kraftig, opret. Bladene siddende, 5-6 cm lange, 1½ cm brede, helrandede eller let tandede. Blomsten 1½ cm lang, men ikke altid blomstrende. Som mindre sukkulent potteplante.


KULTUR

Formering generativ eller vegetativ. Såning januar-marts, spirer på 2 uger ved 20-21° C, 90% RH, efter spiring 18° C. Frøet lysspirende. Vegetativ ved topstiklinger. Roddannelse på 2-3 uger ved 21-22° C, 90 % RH, 20-30 klux uden direkte sol. Formeringsmediets pH 5,5 - 6,0, calciumniveau 180-200 og omsætningsgrad ikke over 120. Lertilsætning.

Dyrkning ved 30-40 klux uden stærk direkte sol. Vegetativ vækst ved 14-18 timers daglængde, 18-19° C med lidt højere nat- end dagtemperatur. RH 80-85% og god luftcirkulation. Jævn vanding. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 150:30:200:140:20. Ammoniumkoncentrationen 10-20%. Voksemediets pH 5,5 - 6,0, calciumniveau 200-220, omsætningsgrad ikke over 120 og lertilsætning.

Vækstregulering ved knibning. Reagerer på atrinal. Retardering klimatisk eller kemisk. Reagerer på daminozid, chlormequat og paclobutrazol.

Blomsterdannelse ved KD. 10 - 10½ times dag ved temperaturer under 24°C i 3-6 uger. Udviklingstid 10-20 uger. (Arts- og sortsafhængig)

Skadevoldere: Virus, bakterier, pythium, phythophthora, fusarium, meldug, gråskimmel, bladlus, skudspidsmider, sørgemyglarver, snegle.


 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.