Forudsætninger for de økologiske svinekalkuler 2016

Økologisk svineproduktion adskiller sig på en række parametre fra konventionel svineproduktion. For eksempel er der forskel på staldsystemerne, fravænningsalder, foderudnyttelsen, afregningens sammensætning osv.

Derfor kan man ikke direkte kopiere de konventionelle produktionskalkuler.

www.Farmtal.dk findes kalkuler for henholdsvis konventionel og økologisk produktion. I denne artikel kan man se baggrunden og forudsætningerne, der er benyttet i Farmtal for de økologiske svinekalkuler.

Svinehåndbog

I Svinehåndbogen, der kan læses på Landbrugsinfo, kan man finde forudsætninger og produktionsniveauer for økologisk svineproduktion. Svinehåndbogen opdateres årligt med nye relevante oplysninger. Det er således afsnittet ”Grundlag for den beregnede notering for økologiske smågrise”, der danner grundlag for den smågrisepris, der anvendes i kalkulen i Farmtal.

Egne forudsætninger

I dette regneark, har man mulighed, for at indsætte sine egne forudsætninger og dermed se, hvordan man rent produktionsmæssigt ligger i forhold til Farmtal, som repræsenterer et gennemsnit.

Farmtal

www.Farmtal.dk eller i daglig tale Farmtal Online er det sted på nettet, hvor Videncentret samler alle de budgetforudsætninger, der anvendes i henholdsvis økologisk og konventionel landbrugsproduktion. Se www.Farmtal.dk for budgetkalkuler.