Planter

FarmTest: Nedfældning af gylle

Rapport

19. februar 2003

 Opdateret 10. marts 2003

Resumé

I 2002 blev der indsamlet brugererfaringer og udført forsøg med nedfældning af gylle i græs og vinterhvede. På baggrund af resultaterne i 2002 samt tidligere undersøgelser er der udarbejdet et sæt anbefalinger.

Nedfældning af gylle i vinterhvede anbefales ikke. Merudbyttet står ikke mål med afgrødeskaderne og omkostninger.

Det anbefales at nedfælde gylle i græs, men nedfælderrillernes volumen og gyllemængden skal afstemmes, så gyllen ikke løber over. Der blev registreret betydelige forskelle i nedfælderrillernes volumen og "overløbet af gylle" på markerne i undersøgelsen. Jordens hårdhed, trykket på nedfælderen og nedfælderens egenskaber har stor betydning for rillernes volumen.

Ved kørsel i marken bør dækmonteringen og dæktrykket være optimalt i forhold til vognens vægt og antallet af aksler. Det er vigtigt, at dækkene har tilstrækkelig bæreevne ved et tryk på højst 200 kPa (2 bar). Under visse forhold vil det være formålstjenligt at kunne køre med dæktryk ned til under 100 kPa.

Jorden skal være tjenlig. Det vil sige passende afdrænet for at undgå strukturskader i marken, men heller ikke så hård, at nedfælderen ikke kan gå i jorden. I vinterhvede er der registreret et udbyttetab på 1 til 2 procent ved en enkelt overkørsel med en gyllevogn under optimale kørselsforhold.

Dette er en afsluttet FarmTest

Vil du vide mere?