Natur og vandmiljø, Kvæg

Kvægmand får naturpris på 200.000 kr. for værdifuld naturpleje

Naturplejer Martin Sandager har med stor entusiasme kastet sig ud i et ambitiøst naturforvaltningsprojekt for at genskabe en lysåben hedemose. Han har nu modtaget 15. Juni Fondens Naturpris på 200.000 kr. for sin indsats.

Indsatser for biodiversitet og naturpleje blev hædret 

To helt særlige indsatser for dansk natur og biodiversitet blev hædret da 15. Juni Fondens to naturpriser, Naturprisen og Ildsjælprisen, blev uddelt på Fondens Naturmøde i Hirtshals den 28. og 29. maj.
Fondens Naturpris på 200.000 kr. blev givet til Martin Sandager, Grindsted, for en ambitiøs, målrettet og meget omfattende indsats for at genskabe en værdifuld hedemosenatur i Kragelund Mose ved Grindsted.

Fondens Ildsjælpris på 100.000 kr. blev givet til Biologisk Forening for Nordvestjylland, der gennem 50 år har gjort en meget stor indsats for at indsamle viden om naturen i området, udbrede kendskabet til naturen og bidrage aktivt til naturbeskyttelse. 

Naturforvalter får Naturprisen

Martin Sandager har for egne midler startet et ambitiøst naturforvaltningsprojekt med det formål at genskabe en lysåben hedemose med værdifulde og sjældne planter og sommerfugle. Han har stor fokus på de særlige naturværdier i Kragelund Mose og målretter sin naturpleje efter det - i samråd med Vejen Kommune og med SAGRO.  

Han har etableret helårsgræsning med gallowaykvæg, Exmore-ponyer og som det nyeste også vandbøfler. Alt sammen i et forsøg på at skabe en holdbar forvaltning, som kan hjælpe den trængte biodiversitet på vej. 

Initiativerne har inspireret flere af de øvrige lodsejere i Kragelund Mose til at deltage i hans indsats for naturretableringen og -plejen i mosen.  På den måde er hans indsats også til inspiration for mange lodsejere landet over, som gerne vil hjælpe biodiversiteten på deres egne arealer.  

15. Juni Fondens bestyrelsesformand, Helene Kähler Hjenner, overrækker Naturprisen til Martin Sandager

15. Juni Fondens bestyrelsesformand, Helene Kähler Hjenner, overrækker Naturprisen til Martin Sandager. Foto: 15. Juni Fonden.

Ved SEGES er naturchef Heidi Buur Holbeck meget tilfreds med, at Martin Sandager får prisen:

”Martin Sandager har virkelig fortjent at få 15. Juni Fondens Naturpris. Han har med stor energi kastet sig ud i at afprøve nyeste forskning om, hvad der virker godt for biodiversiteten i praksis. Det sker bl.a. ved at sikre en ekstensiv helårsgræsning med forskellige racer af robuste dyr. Jeg glæder mig til at følge udviklingen af biodiversiteten hos Martin over de næste mange år,” lyder det fra Heidi Buur Holbeck.  

Ildsjælprisen går til ihærdig forening

Modtageren af 15. Juni Fondens Ildsjælpris, Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN), har gennem de seneste 50 år ydet en betydelig indsats for naturen i Nordvestjylland og for at formidle og sætte fokus på naturen. 

BFN bidrager aktivt til naturplejeopgaver i området og tager ofte del i overvågningen af planter og dyr, hvilket er af stor betydning for myndighedernes mulighed for at gennemføre målrettet naturpleje. Foreningen har bl.a. oprettet Naturens Besøgsvenner, hvor frivillige overvåger bestande af sjældne planter i Nationalpark Thy. 

Vil du vide mere?

Støttet af