Kvæg

Screening af additiver til stabilisering af fuldfoder

Indledning

I tidligere undersøgelse blev standarddosering af propionsyre, natriumbenzoat (på forsøgsbasis), Salvana TMR (Linds A/S) og FreshFOSS (ViloFOSS) sammenlignet for effekt på aerob stabilitet og mikrobiologi i fuldfoder (TMR; KvægInfo 2565). Undersøgelsen blev foretaget i en meget varm periode i sommeren 2018, og det blev fundet, at hverken 3 L propionsyre/ton, 1 kg natriumbenzoat/ton eller 1 kg Salvana TMR/ton var fuldt effektive behandlinger til sikring mod varmedannelse af fuldfoder i et helt fodringsdøgn. I et tidligere forsøg fra Aarhus Universitet (Røjen et al., under udarbejdelse) blev der fundet positiv mælkeproduktionsrespons ved tildeling af 500 g fodersalt/dag til malkekøer i en varm sommerperiode. Fuldfoderet i AU-forsøget blev ikke undersøgt for mikrobiel sammensætning eller aerob stabilitet, men det er muligt, at saltbehandlingen kan have haft en positiv effekt på foderets mikrobielle kvalitet, og at dette kunne være en del af forklaringen på højere mælkeproduktion ved tildeling af ekstra salt. Nærværende undersøgelse er et pilotstudie, der blev gennemført for at screene forskellige kombinationer af konserveringsmidler og fodersalt (NaCl) for effekten på aerob stabilitet, mikrobiologi, manuel bedømmelse af varmedannelse og ædelyst til fuldfoder.

Vil du vide mere?

Emneord