Friske græsprøver taget i høst gør dig knivskarp

Få værdifuld viden om kvaliteten på den enkelte mark, den enkelte græssort eller hvert slæt med analyser af friske græsprøver udtaget under høst.Når første slæt køres i silo, kan det være en rigtig god ide at udtage friske græsprøver til analyse. Der kan nemlig laves såvel tørstofanalyse som foderanalyse af friske græsprøver udtaget under høst. Analysen omregnes til foderværdi og overføres automatisk til DMS, blot fire dage efter prøven er indsendt. På den måde kan friske græsprøver udtaget under høst give dig et forspring både i forhold til planlægning af den resterende sæson og den kommende fodringsæson, lyder det fra udviklerne bag analyserne.

”Hvis du vil rette noget til i forhold til slætstrategi, kan du straks gøre det. Det er ikke sikkert, dit første slæt opnåede den kvalitet, du havde regnet med, og så har du mulighed for at rette til i forhold til høsttidspunkt og strategi for de øvrige slæt,” fortæller Peter Hvid Laursen, SEGES.

Analyserne giver dig mulighed for at dykke endnu mere ned i grovfoderproduktionen, forklarer han.

Se film der viser korrekt prøveudtagning af frisk grovfoder

”Med friske analyser kan du zoome ind på netop det område, der giver mening, fx markniveau, sortsniveau eller slætniveau. Du får simpelthen mulighed for at blive knivskarp på grovfoderproduktion,” lyder det fra Peter Hvid Laursen.

Bedre foderstyring

I kraft af, at analyserne af det friske græs regnes om til ensilageværdier, giver det mulighed for straks at begynde planlægning af opfodringen i forhold til kvaliteten af den nye ensilage og vurdere ensilagen i forhold til foderbudget og beholdninger, fortæller Niels Bastian Kristensen, SEGES, der har været med til at udvikle analysen.

”Det betyder, at du ikke behøver at tage en ensilageprøve, før du kan begynde opfodring. Vi har fået lavet et rigtigt godt planlægningsværktøj til dels at kunne træffe beslutninger og justere strategien i sæsonen og dernæst give dig planlægningsgrundlaget i form af foderanalyserne allerede, når du skal til at fodre med det,” fortæller han.

Prøvekit og analyser kan bestilles ved Kvægbrugets Forsøgslaboratorium, Skejby på kmp@seges.dk, ved Eurofins på agro@eurofins.dk eller på dit lokale kvægbrugskontor.

Læs vejledning om prøveudtagning

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 8, 2018