Planter, Kvæg

Her finder du grovfoderanalyser og kvalitet af ensilage

Se en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder og kvalitet af ensilage fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at grovfoderopgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.

Grovfoderanalyser og dermed landsgennemsnittet for kvaliteten af ensilage i dette høstår finder du på nedenstående link.

I analyserne af grovfoder indgår grovfoderprøver analyseret mellem 1. maj i høståret og 1. februar det følgende år.

For såvel analyser af græsensilage som analyser af majsensilage er gennemsnittene beregnet særskilt for økologiske og konventionelle bedrifter.

Vær i øvrigt opmærksom på, at for analyser af majs og kolbemajs indgår kun prøver analyseret fra henholdsvis 1. oktober og 15. oktober i gennemsnittene for grovfoderanalyser. I år med tidlig majshøst kan disse grænser blive ændret.

Vil du vide mere?

Støttet af