Udsætterkøer kan godt klare transporten

Danske kvægbrugere er gode til at sortere de køer fra, der ikke kan klare transporten til slagteriet, viser en ny undersøgelse. Dog forværres halthed ofte under transport.

 
Kun 9 ud af 411 køer var uegnede til transport ved ankomsten til slagteriet.
 

Hvert år transporteres ca. 200.000 malkekøer til slagteriet. I 2015 og 2016 undersøgte forskere fra Aarhus og Københavns Universiteter den sundhedsmæssige tilstand hos 411 af disse køer, umiddelbart før de forlod bedriften og igen ved ankomsten til slagteriet. Formålet var at se, hvordan transporten påvirker køerne.

Kun 9 af de 411 dyr ankom til slagteriet i en tilstand, som ville have udløst en bedømmelse som uegnet til transport ifølge dansk praksis. Og det resultat glæder umiddelbart dyrlæge Peter Raundal, SEGES HusdyrInnovation.

”Det viser, at danske kvægbrugere er ret gode til at leve op til deres ansvar for at vurdere, om de køer, der bliver sendt på slagteriet, er transportegnede. Når det så er sagt, så peger rapporten også på områder, som med lidt fokus kan forbedre resultatet endnu mere,” lyder det fra Peter Raundal.

Send ikke dyr i dårligt huld

Peter Raundal henviser blandt andet til, at 19 pct. af køerne blev halte eller mere halte i løbet af transporten. Forskerne fandt ingen sammenhæng mellem transportens varighed og udvikling/forværring af halthed under transporten. Til gengæld så de en sikker sammenhæng mellem risikoen for forværret halthed og lav huldscore, digital dermatitis, tidlig og sen laktation eller skævt bækken. Og det kan man som landmand godt gøre noget ved, mener han.

”Det er selvfølgelig altid en afvejning, men hvis man sørger for at fede køerne ordentligt færdig, ser det ud til, at de lettere kan klare transporten, og oven i hatten får man jo en større afregning. Derudover kan man sørge for at behandle digital dermatitis, før man sender dyret til slagtning,” opfordrer dyrlægen og tilføjer, at man i forhold til skævt bækken kan gøre brug af muligheden for skånetransport, hvis man er i tvivl om koen kan klare transporten på normal vis.

“Udsættes en ko tidligt i laktationen, er der oftest en ret akut grund til det, og her må der ske en afvejning af, hvad der vil være mindst belastende for koen. Men for køer der udsættes i senlaktationen, bør mulighederne for at forberede køerne bedre til transporten i højere grad kunne bruges,” mener Peter Raundal.

Om undersøgelsen

 

Køerne

  • Var gns. 270 dage efter kælvning
  • 30 pct. havde hasetrykninger
  • Risikoen for at blive halt eller mere halt var 3,7 gange større for magre køer
  • Risiko for at blive halt eller mere halt var 4,9 gange større for køer med skævt bækken.  

Transporten

  • 49 transporter blev undersøgt
  • Varighed: 32 min. – 8½ t. (gns. 3 t. 7 min.)  

 

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 3, 2017.