Planter

2. registrering af bladsvampe i majs i uge 29

Uge 29: 2. registrering af bladsvampe i majs er foretaget. Svampebekæmpelse i majs er pt. ikke aktuel.

Der bedømmes i 14 pløjede og 7 upløjede marker, og alle marker har forfrugt majs. Majsøjeplet og majsbladplet overlever på planterester af majs, og der er derfor mere smitstof ved pløjefri dyrkning og samtidig forfrugt majs.

Der er bedømt procent angrebne planter. Der er fundet angreb af majsøjeplet i 3 af 6 upløjede marker (75, 80 og 100 procent angrebne planter). Der er fundet angreb af majsøjeplet i 4 af 13 pløjede marker (1,10, 20 og 70 procent angrebne planter). Der er ikke registreret majsbladplet.

Når det kan anes, hvor kolben dannes, bedømmes yderligere procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben. Derudover bedømmes procent dækning på bladet, der støtter kolben samt dækning på de 2 blade under hhv. 2 blade over kolben. Disse bedømmelser giver et mere retvisende billede af angrebene end procent angrebne planter. Kun en enkelt mark er så fremskreden i udviklingen, at dette er bedømt i denne uge.

Bekæmpelse er pt. ikke aktuel.

Evt. bekæmpelse anbefales i pløjede marker ved over 60 procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben. De skal samtidig have været mindst én risikoperiode (mindst 36 sammenhængende timer med bladfugt) for at udløse bekæmpelse. I upløjede marker er risikoen for angreb større og bekæmpelsestærsklen derfor lavere. Tærsklen er ikke kendt, så bekæmpelse anbefales ved begyndende angreb på bladet, der støtter kolben.

Vækststadierne varierer fra 31 til 51 (hanblomsterstand mærkbar).

Se registreringer i Registreringsnettet.

Vil du vide mere?

Støttet af