Planter

7. registrering i kartofler i uge 28

Uge 28: 6. aflæsning af fangster af cikader på gule limplader i stivelseskartofler er foretaget.

Fangsterne er fra uge 27 og de første dage i indeværende uge. Limpladerne aflæses 1 gang om ugen. 

Der findes fortsat cikader på de fleste lokaliteter, men relativ få dog er der på en enkelt lokalitet fundet op til i gennemsnit 227 pr. limplade. Bekæmpelse rettet mod de voksne cikader og evt. nymfer var i år aktuel i uge 24 eller 25.  Til bekæmpelse er anbefalet 0,15 kg Mospilan pr. ha. 

Selvom der fortsat fanges voksne cikader på limpladerne, er fokus nu rettet mod bekæmpelse af cikadenymferne i stivelseskartofler. Der er observeret de første cikadenymfer på 2 lokaliteter.  Udbredelsen af cikadenymfer er pt. meget lav, og der er ikke bekæmpelsesbehov i denne uge. Ved en hurtig stigning og udbredt forekomst af cikadenymfer på undersiden af de nedre blade behandles med 0,25 kg Mospilan pr. ha. 

Se registreringer i Registreringsnettet.

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af