Kvæg, Planter

Vælg græsblanding til kvægfoder efter dine dyrkningsforhold

Forskellen i økonomisk merværdi mellem græsblandinger til kvægfoder er små. Derfor bør dit fokus være på at vælge den blanding, der passer bedst til bedriftens dyrkningsforhold.

Hvad er bedst – den højtydende rødkløverblanding eller den letfordøjelige hvidkløverblanding? Nye forsøg og beregninger, som SEGES gennemførte i 2018-2020, giver svaret.

Der blev foretaget to markforsøg med 11 slætblandinger i 1-3. brugsår. Forsøgene viser, at de største udbytter af foderenheder og råprotein høstes i de rødkløverbaserede blandinger, mens den højeste fordøjelighed opnås i de hvidkløverbaserede blandinger. Desuden står det klart, at der er mest kløver i de rødkløverbaserede blandinger.

Blandingerne blev høstet med en uges interval i fire uger omkring hver slæt for at belyse udviklingen i udbyttepotentiale og fordøjelighed gennem sæsonen, da blandingerne ikke har samme optimale høsttidspunkt.

Lav fordøjelighed i græsblanding til kvægfoder opvejes af høj kløverandel

Fordøjeligheden af græsblandingerne varierede fra 72,7 til 77,3 pct. som gennemsnit af alle slæt. Men i mange tilfælde blev den lavere fordøjelighed kompenseret af en højere kløverandel, så optagelsen af grovfoderet næsten var den samme med de forskellige blandinger.

Dog gav blanding 49 og 50 en lavere foderoptagelse og egner sig ikke til foderrationer med 2/3 græs. Kløverandelen varierede fra 4 til 56 pct. i forsøgene og lå generelt på et højt niveau i forhold til praksis.

For at kunne beregne foderoptagelsen af de forskellige græsblandinger optimerede vi foderrationerne i NorFor til en ydelse på 12.500 kg EKM, hvor græsensilagen udgjorde hhv. 1/3 og 2/3 af grovfoderet. Rationen blev afstemt med vårbyg, roepiller, rapskage og urea.

Beskeden økonomisk merværdi mellem forskellige græsblandinger til kvægfoder

Beregninger viser, at den økonomiske merværdi samlet set mellem blandingerne er beskeden. Derfor bør du fokusere på at vælge den blanding, der passer bedst til dine dyrkningsforhold i forhold til jordtype, vanding og kvælstof til rådighed.

Beregningerne er foretaget i værktøjet FMS (Foder Mark System), hvor der er regnet på en modelbedrift med 300 årskøer med opdræt på 268 ha vandet sandjord. En højtydende græsblanding frigør areal til vårbyg, mens en lavere ydende blanding optager et større areal til græsdyrkning. Arealet med vårbyg varierer kun 8-11 ha mellem blandingerne.
De nye forsøg med græsblandinger til kvægfoder viser:

  • Rødkløverbaserede blandinger giver det største udbytte af afgrødeenheder og protein, en højere kløverandel og lavere fordøjelighed.
  • Slætvinduet ved første slæt er næsten ens mellem blandingerne.
  • Høj kløverandel kompenserer for lav fordøjelighed, så foderoptagelse og mælkeydelse forbliver høj
  • Den økonomiske merværdi af blandingerne er beskeden (-240 – +159 kr. pr. årsko i forhold til blanding 35).
  • Du skal vælge den blanding, der passer bedst til dine dyrkningsforhold (jordtype, vanding og kvælstof til rådighed)

Få mere at vide i webinaret Græsmarken som proteinfabrik 27. april  https://www.seges.tv/live/68151138/join

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr. 8 2021

Vil du vide mere?

Støttet af