Planter

Registreringsnet uge 44: 8. registrering af bladlus i vintersæd

I marker med mange bladlus kan bekæmpelse i november stadig være aktuel.

8. registrering af bladlus i vinterbyg og hvede

Forekomsten af bladlus følges i dette efterår i registreringsnettet i 32 vinterhvedemarker og 20 vinterbygmarker frem til og med 1.-2. november. Der bedømmes i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

I hvede er der fundet bladlus på 10 af 17 ubehandlede lokaliteter (0,05 - 6,0 procent angrebne planter). I 5 marker er der fundet mindst 2 procent angrebne planter. 

I vinterbyg er fundet bladlus på 7 af 12 ubehandlede lokaliteter (0,1 - 27,0 procent angrebne planter). I 6 marker er der fundet mindst 2 procent angrebne planter.

I hvede er den gennemsnitlige såtid 6. september og i vinterbyg den 9. september. Tre marker i vinterbyg er sået efter 15. september.

I figur 1-2 er udviklingen af bladlusangreb pt. sammenlignet med tidligere år.

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus. Finder man dog bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefales en bekæmpelse, såfremt marken er sået før ca. 20.-25. september. Jo tidligere såning jo større risiko for angreb. Der er således bekæmpelsesbehov i flere marker, som er sået tidligt. Vær også opmærksom på behovet for en evt. opfølgende behandling i de tidligst såede marker med angreb. I marker med mange bladlus kan bekæmpelse i november stadig være aktuel. Forsøg har vist, at halvdelen af havrebladlusene dør ved  ÷0,5 °C og halvdelen af kornbladlusene først ved ÷ 8° C.

Til bekæmpelse kan anvendes 0,1-0,15 kg Lamdex, 0,05-0,075 kg Kaiso Sorbie eller 0,05-0,1 l Mavrik.

Dette var sidste registrering i år. Vi takker for indberetningerne.

Udviklingen af bladlusangreb (procent angrebne planter) i hvede i registreringsnettet i 2021 og tidligere år.

Figur 1. Udviklingen af bladlusangreb (procent angrebne planter) i hvede i registreringsnettet i 2021 og tidligere år.

Udviklingen af bladlusangreb (procent angrebne planter) i vinterbyg i registreringsnettet i 2021 og tidligere år.

Figur 2. Udviklingen af bladlusangreb (procent angrebne planter) i vinterbyg i registreringsnettet i 2021 og tidligere år.

Vil du vide mere?

Støttet af