Økonomi og ledelse

Selvangivelsesfristen er forlænget, men husk andre relevante frister

Udsætter du færdiggørelsen af skatteregnskaberne, risikerer du at forpasse frister for indbetaling af restskat uden procenttillæg og skattefri omdannelse til selskab.

Skatteministeriet har på grund af corona-situationen besluttet at forlænge oplysningsfristen (selvangivelsesfristen) til den 1. september 2020. Folketinget har samtidig forlænget fristen for indsendelse af årsrapporter med 3 måneder.

Begrundelsen for udskydelsen er, at revisorerne er under et meget stort pres i deres arbejde med at hjælpe virksomhederne med oplysningsfristerne på grund af corona-krisen. Revisorerne er dels pressede af, at de primært skal arbejde hjemmefra, men også af rådgivning og assistance til virksomhederne om deres økonomiske situation under corona-krisen og mulighederne for støtte fra de forskellige støtteordninger.

”Udskydelsen betyder, at revisorerne får bedre tid til at hjælpe virksomhederne”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Risiko for at forpasse andre frister

Imidlertid er forskellige skatteregler gjort afhængige af, at du senest den 30. juni/1. juli har foretaget et valg eller foretager en bestemt disposition.
Skatteministeriet og Skattestyrelsen har fundet, at forlængelsen af oplysningsfristerne i en række situationer ikke vil have den ønskede effekt, hvis øvrige frister, der er fastsat under hensyn til oplysningsfristerne, ikke samtidig forlænges. I henhold til et notat fra Skattestyrelsen er der således mange andre frister der er forlænget . 

Læs også: SKATM-2020-00-16. Forlængelse af andre oplysningsfrister mv.

Bemærk fristen for at indbetaling af restskat for at undgå procenttillæg på 4,0 % er fortsat 1. juli 2020.

Selvangivelsesfristen er forlænget

Fristudskydelsen til den 1. september 2020 gælder oplysningsskemaet/selvangivelsen for:

  • Almindelige lønmodtagere mv., som modtager en årsopgørelse med frist 1. maj.
  • Små erhvervsdrivende, f.eks. med forældreudlejning, der modtager en årsopgørelse, og som har frist den 1. juli.
  • Almindelige selvstændige erhvervsdrivende, der skal udarbejde et oplysningsskema med frist den 1. juli.
  • Selskaber og andre juridiske personer med frist 30. juni og selskaber med bagud forskudt indkomstår.

For så vidt angår selskabers pligt til at indsende årsrapporter, er fristen forlænget med 3 måneder.

Vil du vide mere?