Planter

Registreringsnet uge 25: skadegørere i vinter- og vårsæd, rajgræs, hestebønner, majs, roer og kartofler

Angrebene af Septoria er fortsat svage. Der er kun meget få bladlus i korn. Der er behov for at bekæmpe chokoladeplet i nogle hestebønnemarker.

Ved angivelse af vejledende bekæmpelsestærskler for svampesygdomme i korn nedenfor er det forudsat, at der i de tidlige vækststadier medtælles angreb på hele planten og fra og med vækststadie 32 (2 knæ udviklet) medtælles kun angreb på de 3 øverste fuldt udviklede blade af hovedstrå. 
Fra vækststadie 45 bedømmes yderligere procent dækning på faneblad og 2. øverste blad.

Tystofte bedømmer også løbende angreb af svampesygdomme i forskellige kornsorter, og bedømmelserne kan følges på 2022 – TystofteFonden (https://www.tystofte.dk/resultater/observationsparceller/2022-2/)

Vinterhvede

10. registrering er foretaget. Det gennemsnitlige vækststadie er 69 (afblomstret) og evt. svampebekæmpelse er nu afsluttet i de fleste marker. Sprøjtefristerne i hvede er vækststadie 61 for Propulse og vækststadie 69 for Orius Max, Folicur Xpert og Prosaro EC 250.

Angrebene af Septoria har bredt sig lidt, men er pt. fortsat overvejende svage. Mange marker er fortsat meget rene også på de nederste blade. Hvor den sidste delte behandling endnu ikke er udført, og hvor der har været anvendt mindst 0,5 l Balaya i st. 39, kan sidste behandling i mange tilfælde undlades, hvis markerne er meget rene.

Septoriasvampen er relativ ”langsom” og skal bruge mindst 21 dage til at udvikle en generation. I år ”mangler” der derfor 1-2 generationer fra foråret, hvor det var tørt. 
Smitte (nedbør) på nuværende tidspunkt vil tidligst vise sig medio juli og vil ikke være af betydning. 

Der er kun fundet brunrust på 3 lokaliteter. Ved Holeby på Lolland er fundet brunrust i Pondus (25 pct. angrebne planter), Kvium (20 pct. angrebne planter), Heerup og sortsblandingen Wheat Mix 221 (Heerup, Kvium, Rembrandt), 10 pct. angrebne planter og i KWS Extase (5 pct. angrebne planter). På Bornholm er fundet 5 pct. angrebne planter i Kvium, 1 procent angrebne planter i Graham og 0,01 procent angrebne planter i sortsblandingen Wheat Mix 221. Ved Nr. Åby er fundet 0,01 procent angrebne planter i Pondus. Tidligere er meldt om brunrust i Pondus på Sydlangeland.

Der er kun fundet gulrust i ca. 5 procent af de ubehandlede observationer og mest i Heerup, hvor der er udløst bekæmpelse i 4 procent af de ubehandlede marker. Der er også fundet svage angreb i flere andre sorter. Der er foruden i Heerup fundet over 25 procent angrebne planter ved Soderup på Sjælland i sortsblandingen Wheat Mix 221 (Heerup, Kvium, Rembrandt), 50 procent angrebne planter og 30 procent angrebne planter ved Sejet i Momentum.

Der er også tidligere fra praksis meldt om fund af gulrust (spredte angreb) i Heerup på Samsø og ved Skælskør (meget få angrebne blade). Der blev i maj også meldt om kraftige angreb af gulrust i den ældre meget modtagelige sort Kalmar ved Randers. Gulrust kan trives i næsten alt slags vejr, så det er forekomst af smitstof og sorternes modtagelighed, som er afgørende.
De mest modtagelige af de nuværende mest dyrkede sorter nemlig Heerup, KWS Extase og KWS Lili har 2 (modtagelig) i modtagelighed overfor gulrust, mens de tidligere dyrkede sorter Benchmark og Kalmar havde 4 (ekstrem modtagelig) hhv. 3 (meget modtagelig) i modtagelighed. 

Angrebene af bladlus er fortsat meget svage. Der er kun registreret angreb af bladlus i 30 procent af observationerne og med meget svage angreb (op til 10 procent angrebne strå). Angrebene er langt fra den vejledende bekæmpelsestærskel, som er 25 procent angrebne strå, såfremt der samtidig er behov for svampebekæmpelse og ellers 40 procent angrebne strå.
Det gennemsnitlige vækststadie er 69 (afblomstret), mens de længst udviklede marker er i vækststadie 71 (første kerner halv størrelse, kerneindhold vandagtigt).

Her ses udviklingen i vækststadier i vinterhvede i registreringsnettet de senere år:

Uge-nr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
17 30 30 30 30 30 31 31 31 30
18 30 25 31 31 30 31 30 32 32 31 31
19 31 28 32 32 31 32 31 33 32 32 32
20 33 30 35 33 34 34 32 35 35 34 35
21 35 33 37 35 38 38 40 39 38 37 40
22 44 37 46 38 48 47 53 46 43 41 50
23 50 45 55 41 62 58 66 55 55 53 59
24 58 55 65 51 68 64 71 65 61 62 64
25 63 62 70 58 71 69 75 70 68 69 69
Udviklingen af Septoria pt. i hvede i forhold til de to foregående år.

Figur 1. Udviklingen af Septoria pt. i hvede i forhold til de to foregående år. 

Angreb af bygfluens larve på meget små sideskud i vinterhvede fotograferet 16. juni 2022 af Anders Düring Jørgensen, VKST.

Foto 1-2. Angreb af bygfluens larve på meget små sideskud i vinterhvede fotograferet 16. juni 2022 af Anders Düring Jørgensen, VKST. Ca. 3-5 strå pr m2 var angrebet i marken. Symptomerne er de samme som i vårhvede. Skridningen hæmmes, og der ses gnav på strået fra basis af akset og nedad stænglen. Tilsvarende symptomer kan findes i små planter i kørespor i vinterhvede. Udviklingsmæssigt svarer de små sideskud i vinterhvede til udviklingen i vårhvede. 

Rug

10. registrering er foretaget.  Svampebekæmpelse i rug er ikke længere aktuel. Det gennemsnitlige vækststadie er 72. Angrebene af brunrust har igen bredt sig lidt i den forløbne uge. 
Dette var sidste registrering i rug. Vi takker for indberetningerne. 

7. registrering af svampesygdomme i vårbyg og havre

Vårbyg

7. registrering er foretaget. Svampebekæmpelse er nu afsluttet i de længst udviklede marker. Det gennemsnitlige vækststadie er 64 (under blomstring), mens de længst udviklede marker er i vækststadie 71 (første kerner halv størrelse, kerneindhold vandagtigt). Vær obs på sprøjtefristerne, som i byg er vækststadie 61 for Propulse, Folicur Xpert og Prosaro EC 250 samt vækststadie 69 for Orius Max.

Bygrust er stadig mest udbredt, og angrebene har igen bredt sig lidt i den forløbne uge. Der er ingen klare sortsforskelle. Der er udløst bekæmpelse i ca. 10 procent af de ubehandlede marker.
Der er fundet bygbladplet hhv. skoldplet i ca. 35 procent af de ubehandlede marker. Mest bygbladplet er fundet i RGT Planet og Prospect med op til 80 procent angrebne planter. Mest skoldplet er fundet i KWS Irina og RGT Planet med op til 100 procent angrebne planter.

Bygrust og bygbladplet bekæmpes i modtagelige sorter til vækststadie 65 ved over 10 hhv. 25 procent angrebne planter.
Behovet for at bekæmpe skoldplet fastlægges ved at tælle dage med nedbør, ligesom der skal være mindst 10 procent angrebne planter. 5 dage med nedbør udløser behandling i modtagelige sorter. I marker med forfrugt byg og samtidig reduceret jordbearbejdning er tærsklen lavere.

Ved behov for svampebekæmpelse omkring skridning er anbefalet Propulse-holdige løsninger, hvor dosis fastlægges efter smittetryk. Anvend afhængig af smittetryk i intervallet 0,25-0,35 l Propulse blandet med f.eks. 0,15-0,25 l Orius Max/Comet Pro. Vil man være sikker på at få de gamle triazoler opbrugt, kan i stedet for Propulse også anvendes 0,25-0,35 l Prosaro eller Proline Xpert blandet med 0,15-0,2 l Comet Pro. Vær ved brug af midler med nye etiketter og navne opmærksom på de nye triazolregler.

Der er kun registreret angreb af bladlus i 25 procent af observationerne og med meget svage angreb (op til 5 procent angrebne strå). Angrebene er langt fra den vejledende bekæmpelsestærskel, som er 25 procent angrebne strå, såfremt der samtidig er behov for svampebekæmpelse og ellers 40 procent angrebne strå.

Angrebene af kornbladbillelarver er også overvejende svage, men med mere udbredte angreb i enkeltmarker (op til 30 procent strå med larver). Kornbladbillelarver bekæmpes ved 0,5-1,0 larve pr. aksbærende strå indtil omkring begyndende skridning og er nu ikke længere aktuel i de fleste marker.

Udviklingen af bygrust pt. i vårbyg i forhold til de to foregående år.

Figur 2. Udviklingen af bygrust pt. i vårbyg i forhold til de to foregående år. 

Udviklingen af skoldplet pt. i vårbyg i forhold til de to foregående år.

Figur 3. Udviklingen af skoldplet pt. i vårbyg i forhold til de to foregående år. 

Relativ friske angreb af skoldplet i vårbyg fotograferet 20. juni 2022 af Irene Skovby Rasmussen. Angrebene er pt. mindre udbredte end i de 2 foregående år.

Foto 3. Relativ friske angreb af skoldplet i vårbyg fotograferet 20. juni 2022 af Irene Skovby Rasmussen. Angrebene er pt. mindre udbredte end i de 2 foregående år.

Havre

7. registrering er foretaget. Der er kun udløst meldugbekæmpelse i ca. 5 procent af de ubehandlede observationer. Meldug anbefales i modtagelige sorter bekæmpet frem til vækststadie 65 ved over 75 procent angrebne planter. Sorten Delfin er resistent mod meldug, og der er ikke fundet meldug i sorten. 

Der er kun registreret angreb af bladlus i ca. 30 procent af observationerne og med meget svage angreb (op til 3 procent angrebne strå). Angrebene er langt fra den vejledende bekæmpelsestærskel, som er 25 procent angrebne strå, såfremt der samtidig er behov for svampebekæmpelse og ellers 40 procent angrebne strå.

Angrebene af kornbladbillelarver er også overvejende svage, men med mere udbredte angreb i enkeltmarker (op til 50 procent strå med larver). Kornbladbiller bekæmpes ved 0,5-1,0 larve pr. aksbærende strå indtil omkring begyndende skridning og er nu ikke længere aktuel i de fleste marker.

Det gennemsnitlige vækststadie er stadie 62 (under blomstring), mens de længst udviklede marker er afblomstrede. 

I havre foretages der relativ få registreringer.

10. registrering af svampesygdomme i alm. rajgræs

Der er fundet angreb af kronrust i ca. 75 procent af observationerne, men hovedsagelig moderate angreb. Det højeste angreb er 50 procent dækning i ubehandlet Greenway og 25 procent dækning i ubehandlet Esquire. 

Meldug er fundet i ca. 50 procent af markerne og overvejende med svage angreb, men med op til 10 procent dækning i ubehandlet. 

Der er ikke fundet sortrust.

De vigtige behandlinger mod svampe i rajgræs er omkring vækststadie 45-51 og 69. 

Det gennemsnitlige vækststadie er 66 (under blomstring), mens flere marker er afblomstrede. 

Til bekæmpelse kan anvendes f.eks. 0,2-0,25 l Entargo blandet med 0,25-0,3 l Folicur Xpert. Der kan også anvendes 0,25-0,3 l Comet Pro blandet med 0,2-0,25 l Folicur Xpert. Bemærk at Orius Max i frøgræs senest må anvendes under skridning (vækststadie 55) og Balaya i frøgræs senest må anvendes til 31. maj, og midlerne derfor ikke er nævnt.

2. registrering af svampesygdomme og bladlus i hestebønner

2. registrering er foretaget. Der registreres i 20 marker. Der er pt. registreret i 14 marker. 

Vikkeskimmel og chokoladeplet er mest udbredt. 

Vikkeskimmel er fundet i 6 af 14 marker (10-100 procent angrebne planter) og med op til 30 procent dækning. Ingen af de godkendte midler har særlig god effekt mod vikkeskimmel. 
Chokoladeplet har bredt sig og er fundet i 9 af 13 marker (1-100 procent angrebne planter) og med op til 10 procent dækning. Chokoladeplet trives bedst i fugtigt og varmt vejr og bekæmpes ved 5-10 procent angrebne planter. Der er udløst bekæmpelse i nogle marker.

Der er registreret hestebønnebladplet på en enkelt lokalitet (25 procent angrebne planter og 2 procent dækning). Angreb kan kendes på de små sorte pyknider i det brune væv. 
Der er ikke registreret hestebønnerust.

Følgende midler har en mindre anvendelse til svampebekæmpelse i hestebønner: Amistar, Orius Max, Folicur Xpert og Pictor Active, hvor sidstnævnte er udsolgt flere steder. Hvis der satses på en enkelt behandling kan anvendes halv dosis af midlerne. 1,0 l er normaldosis for midlerne dog er 1,25 l normaldosis for Orius Max. Man kan også blande Amistar og Pictor Active med de andre midler. Satses der på to behandlinger, anvendes 30-40 procent dosis pr. gang. Amistar må kun anvendes 1 gang pr. sæson.

Den 7. juni 2022 blev også givet en mindre anvendelse til Orius Gold og Folicur Xpert EC 240, som er omfattet af de nye triazolregler og erstatter Orius Max hhv. Folicur Xpert. Der må i vækststadie 60-71 maksimalt anvendes 0,5 l Orius Gold eller maks. 0,62 l Folicur Xpert EC 240, såfremt der ikke anvendes andre midler omfattet af reglerne.

Der er ikke registreret angreb af bedebladlus, men 50 procent planter angrebet af ærtebladlus på en enkelt lokalitet ved Ringsted. Bladlus bekæmpes ved 10-15 procent angrebne planter og begyndende kolonidannelse. Fra praksis er meldt om enkelte tilfælde af angreb af bedebladlus i de sydlige egne.

De bedømte marker er under blomstring (vækststadie 63-67).

Vikkeskimmel i hestebønner i sortsforsøg fotograferet 20. juni 2022. I nogle af sortsforsøgene er der meget kraftige angreb, og der er sortsforskelle i angrebsstyrken.

Foto 4. Vikkeskimmel i hestebønner i sortsforsøg fotograferet 20. juni 2022. I nogle af sortsforsøgene er der meget kraftige angreb, og der er sortsforskelle i angrebsstyrken. 

Vikkeskimmel i hestebønner i sortsforsøg fotograferet 20. juni 2022. Symptomerne ved angreb af vikkeskimmel er meget variable.

Foto 5. Vikkeskimmel i hestebønner i sortsforsøg fotograferet 20. juni 2022. Symptomerne ved angreb af vikkeskimmel er meget variable. På foto 4 og 5 ses to forskellige symptomtyper. 

Gnav på kronrør i hestebønner efter jordhumlens besøg fotograferet 20. juni 2022.

Foto 6. Gnav på kronrør i hestebønner efter jordhumlens besøg fotograferet 20. juni 2022. Hullerne er hvert år meget udbredt i mange hestebønnemarker. Kronrøret er for lang til, at jordhumlen via sin tunge kan få fat i nektaren. Jordhumlen er ikke noget skadedyr, og hullerne tillægges ikke betydning.

Bedebladlus i hestebønner ved Nykøbing på Falster fotograferet 15. juni 2022 af Lars Andresen, VKST.

Foto 7. Bedebladlus i hestebønner ved Nykøbing på Falster fotograferet 15. juni 2022 af Lars Andresen, VKST.

1. registrering majshalvmøl

Forekomsten af majshalvmøl følges i 17 majsmarker fra uge 25 til 33 (medio august). Majshalvmøl er et relativ nyt skadedyr i Danmark. For at følge udbredelsen har der de senere år været udstationeret feromonfælder. Fangsterne i fælderne kan ikke anvendes til at vurdere bekæmpelsesbehovet. Efter at Steward (samme aktivstof som i Avaunt) er blevet forbudt (evt. indkøbt mængde må anvendes indtil 20. september 2022), er der pt. ikke godkendte midler. 

Fælderne blev sat ud i den forløbne uge 24, og de første aflæsninger er foretaget. Der er pt. fanget majshalvmøl på 8 af 16 lokaliteter med 2-10 majshalvmøl i fælderne fra den forløbne uge.

 
Majshalvmøl (han) fanget i feromonfælde fotograferet 20. juni 2022 af Lennart Banke, Velas.

Foto 8. Majshalvmøl (han) fanget i feromonfælde fotograferet 20. juni 2022 af Lennart Banke, Velas. Majshalvmøllet er ca. 2 cm bred, når vingerne er foldet ud som på billedet. Feromonet i fælderne, som er identisk med de hunlige majshalvmøls feromoner, tiltrækker hannerne.

8. registrering af skadedyr i roer

NBR og Nordic Sugar følger forekomsten af skadedyr i sukkeroer til sidst i juni, og resultaterne kan også følges på registreringsnettet. Data opdateres hver torsdag. Der er fortsat lav forekomst af skadedyr. På enkelte lokaliteter er der fund af lidt sorte bedebladlus med størst forekomst i markkanterne. Der er fundet enkelte grønne ferskenbladlus, og udviklingen i indeværende uge 25 afventes mht eventuelt bekæmpelsesbehov (se opdatering torsdag). Der findes mange nyttedyr i roemarkerne, og de er med til at holde bladlusbestanden i skak.

5. registrering af cikader i kartofler

Der blev opsat gule limplader i uge 20, og de første aflæsninger blev foretaget i uge 21. 5. aflæsning af limpladerne er nu foretaget, og data viser fangster fra den forløbne uge. Der er fundet  cikader på alle 17 lokaliteter. Der er fundet op til i gennemsnit 383 cikader pr. limplade.

Allerede ved 1. aflæsning var der en del indflyvning af cikader. Indflyvningen er igen i år sket tidlig. Evt. bekæmpelse er tidligst aktuel 4 uger efter indflyvning. Indflyvning er i de tidligst fremspirede marker sket i uge 20. Bekæmpelse blev derfor anbefalet i den forløbne uge 24 i de tidligst fremspirede marker. Bekæmpelse i de øvrige marker er aktuel i indeværende uge 25. Til bekæmpelse anbefales 0,15 kg Mospilan. 
I stivelseskartofler er der ofte behov for 2 behandlinger mod cikader, mens der sjældent er behov for bekæmpelse i lægge- og spisekartofler.

Senere (fra og med uge 27) indberettes det gennemsnitlige antal nymfer pr. blad. 

Se registreringer i Registreringsnettet

Følg udviklingen af skadegørere i registreringsnettet 2022

Vil du vide mere?

Støttet af