Overvej at så efterafgrøder snarest

Fristen for såning af efterafgrøder er udsat til 3. september, men med udsigt til op mod 20-30 mm regn i den kommende uge kan det være en god idé at så snarest.

Den seneste melding fra regeringen er, at reglerne ændres, så fristen for etablering af efterafgrøder forlænges fra den 20. august til den 3. september.

Behovet for efterafgrøder til at opsamle kvælstof bliver stort i år. Det anbefales derfor at så efterafgrøder på alle arealer forud for vårsæd, når vejret tillader det. Jo før efterafgrøden bliver etableret, jo bedre virker den!

Det er vigtigt at så efterafgrøden, så snart der kommer tilstrækkelige mængder regn. Der skal mindst komme 20-30 mm regn forud for såning eller i dagene efter såning. Dog vil der stadig være en risiko for, at planterne tørre ud, hvis der kommer en længere periode med tørke efterfølgende. Risikoen er, at frøene spirer men ikke kan overleve, hvis der kommer uger uden regn. På den anden side bliver dagene kortere, og det bliver nok køligere, så risikoen for, at de nyfremspirede planter tørrer væk bliver mindre. Forholdene i den enkelte mark og forventningen om nedbør skal vurderes lokalt.

Tillader vejret ikke etablering af efterafgrøder før starten af september, skal du overveje tidlig såning af vintersæd som alternativ til de pligtige efterafgrøder, da efterafgrøder sået så sent normalt vil udvikle sig langsomt, og effekten vil være reduceret. Se mere om tidlig såning.

Vær opmærksom på, at tidlig såning IKKE er et alternativ til målrettede- og MFO-efterafgrøder.