Opdatering af DLBR NorFor

DLBR NorFor er nu opdateret med nedenstående opdateringer.

Ny Foderenhed
I slutningen af september introduceres de nye programmoduler i DLBR Kvæg IT. Udover DLBR NorFor Foderplan og Foderkontrol er det Prognose, Foderbudget og Produktionsbudget. I den forbindelse introduceres en ny Foderenhed der beregnes på baggrund af fodermidlernes netto energiindhold ved 20 kg tørstof (NEL20).  

Den nye Foderenhed beregnes efter nedenstående formel:

Ved indførsel af den nye foderenhed er der en direkte sammenhæng til energivurderingen af fodermidlerne i NorFor. Samtidig betyder indførslen af den nye foderenhed at grovfoderudbytter, målt i foderenheder, vil være på samme niveau som den gamle foderenhed. Hvorimod der er korn og tilskudsfoder får et mindre energiindhold pr. kg tørstof.

Tabel 1. Sammenligning af gammel og ny FE. Grovfoderet er gennemsnit af grovfoderanalyser 2007-2009.

Fodermiddel Gammel Foderenhed Ny Foderenhed
  FE/kg tørstof FE/kg tørstof
Kløvergræsensilage 0,84 0,83
Majsensilage 0,88 0,89
Kolbemajs, ensilage 1,08 1,01
Byghelsæd, ensilage 0,73 0,77
Vårbyg 1,12 1,00
Rapskage, 10 % 1,20 0,98
Sojaskrå, afskallet 1,40 1,14

Samlet betyder ændringerne, at i en foderration med en kraftfoderandel på 40 %, bliver energiniveauet ca. 2 Foderenheder lavere. Derfor vises der ikke Foderenheder i Foderplan og Foderkontrol i DLBR NorFor. Den nye Foderenhed vil fremover alene blive anvendt til opgørelse af udbytter, beholdninger og periodeforbrug af grovfoder.

Den nye foderenhed beregnes allerede i DLBR NorFor, inden introduktionen af det nye DLBR Kvæg IT, idet beregningen er en del af den fælles NorFor opdatering.

Vitaminer
Minimumnormen for E-vitamin til goldkøer, højdrægtige og kælvekvier er ændret til 1,6 IE pr. kg vægt. Samtidig er det muligt at tilvælge parameter, de viser den daglige tildeling af vitaminerne ved foderplanlægning og -kontrol.

Offline
Programmet kan ikke køre offline på alle styresystemer (heriblandt Windows 7), og offline-funktionen supporteres ikke fremadrettet

64 bit maskiner
Programmet kan nu afvikles på 64 bit maskiner.