3 fif til stærkere kalve

Se de tre forhold, som slagtekalveproducenten mener kan gøre såvel tyre- som kviekalve endnu stærkere.


Slagtekalveproducent Rasmus Alstrup.

Slagtekalveproducenten vil gerne have stærke tyrekalve og mælkeproducenten robuste kviekalve, der bliver til højtydende køer. Begge parter har altså interesse i, at spædkalven kommer bedst muligt fra start.

Vi har bedt slagtekalveproducent Rasmus Alstrup give sit bud på, hvad der kan rykke såvel tyre- som kviekalve op i en højere liga. Rasmus Alstrup modtager kalve fra 27 mælkeproducenter med mellem 40 og 900 malkekøer og producerede 2.800 slagtekalve i 2017.

1. Stabil tørstofprocent i sødmælken:

Stabil fodring handler ikke bare om samme mængde på samme tid, hver dag. Hvis kalvenes fordøjelse skal holdes i topform, og den irriterende og ofte invaliderende diarre undgås, kan det være et godt skridt på vejen også at holde næringsstofmængden i kalvenes mælk stabil. Og det kan være svært, hvis besætningens framalkningsmælk den ene dag primært består af mælk fra nykælvere, mens den dagen efter hovedsageligt er fra køer sidst i laktationen. Rasmus har gode erfaringer med, at tørstofprocenten måles med brixmåler og holdes stabil med mælkepulver. Allergladest bliver han, når tørstofandelen holdes stabil på mindst 13 pct.

”Stabilitet er et nøgleord. Stabil fodring og stabil pasning giver stabile kalve, og det mener jeg også gælder mængden af næringsstoffer, kalven får hver dag,” siger Rasmus Alstrup.

2. Giv råmælk flere gange:

Undersøgelser viser, at kalvens immunstatus hæves, hvis spædkalven får råmælk to eller tre gange i stedet for blot ved første måltid.

”Råmælk, der ikke holder kvaliteten til kalvens første måltid, er jo stadig bedre end almindelig mælk. Så brug det til det andet og tredje måltid,” lyder bønnen fra slagtekalveproducenten.

Flere gange tildeling af råmælk kan dog ikke erstatte værdien af hurtig og rigelig råmælk af god kvalitet til den nyfødte kalv.

3. Pas godt på goldkoen:

Stærke kalve begynder allerede hos goldkoen. Råmælk af god kvalitet kræver, at der bliver taget hånd om goldkøerne, blandt andet med de rette goldkomineraler og den rette fodring. God goldkomanagement giver den bedste råmælk, og lægger grunden for at få den stærkeste kalv.


“Råmælk, der ikke holder kvaliteten til kalvens første måltid, er jo stadig bedre end almindelig mælk. Så brug det til det andet og tredje måltid…”

 

Se også de 4 digitale kurser om kalvepasning:
Modul 1: Råmælkstildeling og mælkefodring
Modul 2: Hygiejne i kalvestalden 
Modul 3: Spot den syge kalv
Modul 4: Planlægning og styring af kalvepasningen

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 13, 2018.