Tilskud til pleje af græs- og naturarealer - mangler du foder til dyrene?

Pga. tørken oplever nogle, at der på naturarealerne mangler foder til de græssende dyr.

Tilføjelse pr. 2.08.2018:

Landbrugsstyrelsen har givet en generel dispensation til tilskudsfodring med stråfoder (hø, halm, wrap) på alle arealer med tilskud til pleje af græs- og natur. Dispensationen gælder for resten af året. Hvis arealet er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3, er det dog fortsat vigtigt, at søge dispensation hos kommunen.

Hvis du har lagt foder ud uden at have modtaget dispensationen endnu, vil det under normale omstændigheder medføre en sanktion for krydsoverensstemmelse (KO), som følge af overtrædelse af KO-krav 1.23 om beskyttelse af naturtyper. Overtrædelsen af KO-kravet sker, når udlægningen af foder medfører en tilstandsændring af naturtypen, der har betydning for fuglebeskyttelse. På grund af tørken har Landbrugsstyrelsen imidlertid valgt, at det ikke giver en KO-sanktion, hvis der er søgt om dispensation til tilskudsfodring og man afventer at få denne fra kommunen. Hvis du derimod har lagt tilskudsfoder ud på et § 3-areal uden at søge om dispensation hos kommunen, vil det kunne medføre en KO-sanktion.

Hvis der efterfølgende bliver givet et afslag på dispensationen fra kommunen, skal tilskudsfodringen straks stoppes. Læs hele nyhedens fra Landbrugsstyrelsen her.

Se vores anbefalede prioriteringer herunder, da tilskudsfordring normalt ikke er hensigtsmæssig på naturarealer.
 

På arealer anmeldt med kontrol efter fast græsningstryk

Har man et tilsagn til 5-årig pleje af græs- og naturarealer, vælger man årligt, om arealerne skal kontrolleres efter ”synlig afgræsning” eller ”fast græsningstryk”. Ved kontrol efter fast græsningstryk er forpligtigelsen, at der går et på forhånd fastlagt antal dyr på arealet i juni, juli og august måned.  

Landbrugsstyrelsen har d. 16.8.2018 givet generel dispensation til at dyr må tages fra arealer med kontrol efter fast græsningstryk. Se mere her.

Se Landbrugsstyrelsens nyhed omkring mulighed for at ændre fra fast græsningstryk til synlig afgræsning her.

Generel håndtering af tørkeramte naturarealer med græssende dyr

Det er vigtigt at dyrene ikke sulter - oveni skal der tages hensyn til naturen på tilsagnsarealerne. Brug gerne nedenstående løsningsmodel, hvor de højeste prioriteter tager mest hensyn til naturen.

  1. prioritet: Dyrene flyttes fra arealet, hvis der ikke er foder nok.
  2. prioritet: Dyrene tilskudsfodres på tilstødende arealer, der hverken er § 3-beskyttede eller under tilsagn, hvis der ikke er foder nok på arealet.
  3. prioritet: I det tilfælde hvor de to ovenstående prioriteter absolut ikke er en mulighed, kan det være nødvendigt at søge dispensation hos kommunen til at tilskudsfordre på arealer omfattet af naturbeskyttelsesloven. Vær opmærksom på, at det for naturarealet og de arter som lever der, er optimalt at flytte dyrene, hvis der ikke er mere føde. Ved at tilskudsfodre kan der ske en nettotilførsel af næringsstoffer til arealet, optrampning og afstrømning af næringsstoffer ved foderpladsen. Hvis du får tilladelse fra kommunen, kan du derefter søge dispensation fra plejeforpligtelserne hos Landbrugsstyrelsen.

Du skal henvende dig til din kommune, hvis du vil søge dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Hvis kommunen giver dispensation, vil det ofte være på vilkår, der sikrer, at der ikke sker tilstandsændringer på arealet.

Jv. tilføjelse af 2. august 2018, har Landbrugsstyrelsen givet en generel dispensation til at tilskudsfodre, derfor er det ikke længere nødvendigt at søge dispensation hos Landbrugsstyrelsen for at tilskudsfodre på tilsagnsarealer. Dispensationer fra plejeforpligtelserne kan søges direkte på www.plejegræs.dk  hvor oplysninger kan indtastes og sendes direkte fra denne side.

Dispensationen kan også sende via mail til: arealtilskud@lbst.dk