Tabelværdier for grovfoder er opdateret i NorFor

Tabelværdierne for en række grovfoderkoder i NorFor fodermiddeltabellen er opdateret.

Tabelværdierne for en række grovfoderkoder i NorFor fodermiddeltabellen er opdateret på baggrund af analyseværdier for høstårene 2007 – 2009. Opdateringen er foretaget senest medio maj 2010 for de fodermidler og parametre, hvor der har været mere end cirka 10 analyserede prøver i NorFor foderanalysedatabasen fra høstårene 2007 – 2009. Prøverne stammer overvejende fra analyser foretaget hos Eurofins Steins Laboratorium A/S, men fra efteråret 2009 har BLGG AgroXpertus også overført analyser til NorFors foderanalysedatabase.

Generelt er der kun fortaget små ændringer af tabelværdierne. Opdateringen har især betydning for de fodermidler og parametre, der ikke analyseres, og hvor der derfor bruges tabelværdier ved foderplanlægning og –kontrol. Det kan f.eks. være indhold af mineraler for prøver, der kun analyseres for foderværdiparametre som organisk stof fordøjelighed, råprotein, NDF, m.v.

Fedtsyresammensætning i græsmarksafgrøder

På basis af litteraturen er der oprettet tabelværdier for fedtsyresammensætningen i friske og ensilerede græsmarksafgrøder samt i majsensilage i efteråret 2009. Tabelværdierne for kløvergræs er beregnet forholdsmæssigt ud fra andelen af kløver og græs og den respektive fedtsyresammensætning. Der er ikke taget hensyn til variation i fedtsyresammensætning i forhold til sæson og høsttidspunkt, selvom der kan være en betydelig variation (Weisbjerg et al., 2010), idet data herfor endnu ikke er fuldt publicerede.

Her finder du NorFor fodermiddeltabellen

De opdaterede tabelværdier kan ses delvist i Håndbog i kvæghold og er desuden tilgængelige via IT-værktøjet DMS Dyreregistrering, hvor værdierne automatisk indgår i alle nye fodermidler, der oprettes eller overføres til en besætnings fodermiddeltabel. Tabelværdierne kan også ses i NorFor fodermiddeltabellen på den fælles nordiske hjemmeside for NorFor. Bemærk, at den fælles NorFor fodermiddeltabel er opdelt i regioner (lande). Klik evt. på knappen ”Help” i øverste højre hjørne for en vejledning i opslag i tabellen.

Referencer

Boufaïed, H., Chouinard, P.Y., Tremblay, G.F., Petit, H.V., Michaud, R. & Bélanger, G., 2003. Fatty acids in forages. I. Factors affecting concentrations. Canadian Journal of Animal Science 83, 501-511.

Børsting, C.F. & Weisbjerg, M.R. 2003. Fedtomsætningen i mave-tarmkanalen. I: Kvægets ernæring og fysiologi. Bind 1 – Næringsstofomsætning og fodervurdering. DJF rapport, Husdyrbrug nr. 53, Danmarks JordbrugsForskning (nu Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet), 313-330.

Dewhurst, R.J., Scollan, N.D., Youell, S.J., Tweed, J.K.S. & Humphreys, M.O., 2001. Influence of species, cutting date and cutting interval on the fatty acid composition af grasses. Grass and Forage Science 56, 68-74.

Dewhurst, R.J., Fisher, W.J., Tweed, J.K.S. & Wilkins, R.J., 2003. Comparison of Grass and Legume Silages for Milk Production. 1. Production Responses with Different Levels of Concentrate. Journal of Dairy Science 86, 2598-2611.

Weisbjerg, M.R., Larsen, M.K., Kidmose, U., Pedersen, M.G. & Jensen, C.S. 2010. Sæson og høsttidspunkt påvirker indholdsstoffer i græsmarksplanter. Bilag fra Plantekongres 2010, 58-59.