Græssende  Skotsk Højland kvæg

Natur og vandmiljø, Kvæg

Spændende efteruddannelse som naturforvalter for landmænd og naturplejere

Er du landmand eller naturplejer, har græssende dyr - og vil du gerne vide mere om samspil mellem biodiversitet, græssende dyr, praktiske forhold og økonomi i naturforvaltningen? Så er dette AMU-kursus lige noget for dig.

Interessen for at forbedre biodiversiteten ved optimal pleje af naturarealer er stigende blandt landmænd og naturplejere. Er det også din interesse, har du nu chancen for at øge din viden og blive efteruddannet som naturforvalter på kurset Landmanden som naturforvalter.

Gennem et forløb bestående af i alt 3 moduler af 2 dages varighed får du viden om, hvordan du kan optimere din indsats som naturforvalter. Du lærer, hvordan du sikrer gode forhold for biodiversiteten, samtidig med at du får en praktisk og enkel hverdag med gode forhold for dine dyr - og hvor økonomi og tidsforbrug hænger sammen.

Kurset har fokus på:

  • Hvordan du fremmer biodiversiteten
  • Hvordan du får en praktisk og enkel hverdag
  • Hvordan du sikrer gode forhold for dine græsningsdyr
  • Hvordan du får økonomi og tidsforbrug til at hænge sammen

Hvor og hvornår

Kurset afholdes på Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk i samarbejde med SEGES og projekt LIFE IP Natureman.

Kursusdagene er:

26.-27. maj
8.-9. september
3.-4. november

Vil du vide mere?