hero_kontrol_klovsundhed_malkekvag

Kvæg

Kontrol af klovsundhed i malkekvægsbesætninger på vej til efteråret

Fra september til november kontrollerer Fødevarestyrelsen klovsundheden i malkekvægsbesætninger. Styrelsen sætter fokus på forebyggelse og behandling.

Fra september til og med november kan en række tilfældigt udvalgte mælkeproducenter forvente besøg af Fødevarestyrelsens kontrollanter, som vil se på besætningens klovsundhed. Det er en opfølgning på en tilsvarende kampagne i 2014, der viste problemer i 28 pct. af de kontrollerede besætninger. 

God klovsundhed er en forudsætning for god dyrevelfærd

God klovsundhed er helt afgørende for at have god dyrevelfærd i en kvægbesætning. Mange klovlidelser er forbundet med betydelige smerter hos koen og påvirker derfor hendes velfærd dramatisk. 

Desuden tager ophelingen af klovlidelser ofte lang tid. Koen har behov for optimal behandling af lidelsen samt yderlige pasning og pleje, herunder opstaldning i sygeboks.

Derfor fokuserer kampagnen på forebyggelse og behandling af klov- og lemmelidelser, og på hvordan besætningsejer og besætningsdyrlæger arbejder målrettet sammen om at håndtere klovsundheden. 

Fokus på forebyggelse og behandling af klovlidelser hos malkekøerne

Fødevarestyrelsen vil i kampagnen især have fokus på at:

  • undersøge forekomst og omfang af klov- og lemmelidelser
  • kontrollere håndtering, behandling og medicinregistrering af køer med klovlidelser
  • kontrollere om der er en behandlingsfacilitet, så der kan løftes bagben på køerne.
  • kontrollere om der foretages to årlige kloveftersyn.

Gennemgå besætningens klovsundhed før kampagnestart 

Du bør forud for kampagnen gennemgå klovsundheden i besætningen, gerne sammen med din besætningsdyrlæge. 

Det vil være godt at se på status for klovsundheden, f.eks. ved at gennemgå klovregistreringerne eller foretage en halthedsscreening. Du kan også gennemgå besætningens procedurer for at opdage og behandle akutte tilfælde af klovlidelser samt procedurer for anvendelse af sygeboks til halte køer. 

Det vil også være godt, hvis du har en opdateret handlingsplan for håndtering af klovsundheden i besætningen. Endelig bør din behandlingsfacilitet efterses, og der bør foreligge dokumentation for gennemførte kloveftersyn.

Forbedringer i klovsundheden sker oftest ved det lange seje træk. Derfor er der god grund til at gennemgå dine procedurer for håndtering af klovsundheden allerede nu, så eventuelle forbedringer kan nå at være på plads inden efteråret.

Vil du vide mere?