Kvæg

Datagrundlag ved beregning af kødkvægsindekser

Før 1. januar 1998 blev der kun registreret oplysninger om afstamning, vækst, slagtning, frugtbarhed og kælvning i besætninger, som deltog i kødkvægsregistreringen. Efter denne dato blev alle dyr registreret på Kvægdatabasen, og dermed er oplysninger om ovenstående egenskaber også registreres i besætninger som ikke er vejebesætninger.

Der bliver beregnet og publiceret avlsværdital for et kødkvægsdyr hvis:

  • Dyret er renracet
  • Sikkerheden på S-indekset er større end 10%

I avlsværditallene indgår information fra dyrets forældre samt registreringer af dyrets egen præstation. Desuden indgår afkommets præstationer.

De data, der indgik i avlsværdiberegningen indtil 1. maj 2003, var udelukkende opsamlet i besætninger, der indgik i kødkvægsregistreringen. Fra 1. maj 2003 indgår data fra alle besætninger i beregningerne af avlsværdital.

Vil du vide mere?