Planter

8. registrering i havre i uge 27

Uge 27: Angrebene af bladlus i havre er fortsat svage, og bekæmpelse er nu ikke længere aktuel i de fleste marker.

Havren er nu så fremskreden i udviklingen, at svampebekæmpelse ikke længere er aktuel. Det gennemsnitlige vækststadie er 72 (tæt på tidlig mælkemodent stadie).

Der kan være enkelte meget sentsåede marker, hvor bekæmpelse frem til vækststadium 65 (blomstring halvvejs) kan være aktuel. Meldug anbefales bekæmpet til vækststadium 65 (blomstring halvvejs) ved over 75 procent angrebne planter.

Meldug:
Angrebene af meldug har igen bredt sig noget i den forløbne uge. Mindst meldug er fundet i Delfin.
Se også sygdomsbedømmelser i havre i observationsparcellerne

Bladlus:
Angrebene af bladlus er fortsat svage. Der er fundet op til 5 procent strå med bladlus. Den vejledende bekæmpelsestærskel for bladlus i vækststadium 74-75 (kerneindhold mælket og let grynet) er 100 procent angrebne strå. Vær opmærksom på midlernes sprøjtefrister. Evt. skadedyrsbekæmpelse er nu ikke længere aktuel i de mange marker.

I havre foretages et begrænset antal registreringer.

Dette var sidste bedømmelse i havre i år. Vi takker for indberetningerne.

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af