Hjælp til insektplagede dyr i økologiske besætninger

Det er blevet lovligt for økologer at benytte insekt-øremærker, ligesom flere produkter til pour-on behandling og diverse sprays kan anvendes til at forebygge gener som følge af insekter.


Nu kan også de økologiske køer, som er plaget af insekter i sommervarmen, få hjælp.

NaturErhvervstyrelsen har netop revideret Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. I den forbindelse er det glædeligt, at en fornyet tolkning af EU-reglerne giver mulighed for at anvende ikke-receptpligtige midler - såkaldte frihandelsprodukter til udvortes brug. Dermed er det bl.a. blevet muligt at anvende en række midler med dræbende eller afskrækkende effekt overfor insekter. Blandt andet kan økologer nu anvende insekt-øremærker, ligesom flere produkter til pour-on behandling og diverse sprays kan anvendes til at forebygge gener som følge af insekter. Mange kreaturer er, specielt på dage med varmt og stille vejr, voldsomt plaget af fluer og andre stikkende og bidende insekter.

Det skal understreges, at den udvidede tilladelse til anvendelse af insektmidler kun gælder midler til direkte påføring på dyrene. Der er ikke ændret på muligheder for anvendelse af flue-spray og andre midler til reduktion af insekter i stalden.