Kvæg, Planter

Tidligt første slæt betyder kortere interval til andet slæt

Vær opmærksom på, at jo tidligere, man tager 1. slæt, jo mere stængeldannelse vil der være i 2. slæt. Intervallet mellem første og andet slæt skal derfor tilpasses græssets udviklingstrin ved første slæt.

Høsten af første slæt i år er flere steder startet tidligere end normalt – både kalendermæssigt, men også i forhold til græssets udvikling. Det har også betydning for 2. slæt. Græssets udviklingstrin på slættidspunktet har stor betydning for, hvordan græsset vil fortsætte væksten til næste slæt.

Høstes græsset før begyndende skridning, vil græsset fortsætte den reproduktive vækst og øge tendensen til stængeldannelse – jo tidligere 1. slæt, jo mere stængeldannelse i 2. slæt. Høstes græsset under/efter skridning vil græsset i højere grad fortsætte en vegetativ vækst med mere bladvækst.

Stængeldannelse i blanding 45 ved hhv. tidligt (tv) og sent (th) 1. slæt

Stængeldannelse i blanding 45 ved hhv. tidligt (tv) og sent (th) 1. slæt

Intervallet mellem 1. og 2. slæt skal derfor tilpasses græssets udviklingstrin ved første slæt, så der ved tidligt 1. slæt kun skal være 21-25 dage og ved sent 1. slæt op til 28-35 dage. Ved både tidligt 1. og 2. slæt ”frigives” 1-2 uger af vækstperioden.

Denne periode kan med fordel bruges til forlængelse af slætintervallet til 3. slæt, da fordøjeligheden af 3. slæt i forvejen ofte er for lav til malkekøer, og dette slæt kan derfor målrettes opdrættet.
Du kan bruge værktøjet slætgræs-strategi på landbrugsinfo til at teste din slætstrategi.

Denne artikel har været bragt i KvægNyt nr. 10, 2020

Vil du vide mere?