Sådan stabiliserer du kvægets fuldfoder i sommervarmen

Kvæg

Sådan stabiliserer du kvægets fuldfoder i sommervarmen

Du kommer langt ved at vælge den rette ensilage til sommerbrug. Kaliumsorbat kan også være en god løsning, hvis kvægets fuldfoderet vil tage varme i sommerperioden. Læs her, hvordan du gør.

 1. Tjek foderet på foderbordet og foderresten, og sæt straks ind hvis foderet ikke er i orden - eller allerbedst: Undgå at varmedannelse overhovedet opstår.
 2. Vælg den rigtige ensilage til udfodring i sommerperioden:
  - Ensilagen skal ikke være for tør (tørstof 32 – 35 %)
  - Den skal være kørt godt sammen
  - Ensilagen skal ligge en silo med god fremdrift (20 – 30 cm om dagen)
  - Afgrøden skal være let ensilarbar og uden nævneværdige forureninger
 3. Dæk ikke for meget ensilage af ad gangen 
 4. Oprethold et høj tryk på folien med sandsække, ekstra dæk eller hvis muligt 20 cm jord eller sand. 

Sådan redder du begyndende varmedannelse i ensilagestakken

Du kan ikke redde begynde varmedannelse i ensilage ved at hælde syre på overfladen. 
Læg i stedet mere vægt oven på folien, så der er så lidt luft som muligt i de øverste lag af ensilagen.

Sådan stabiliserer du fuldfoder med kaliumsorbat

Kaliumsorbat er en arbejdsvenlig tørsyre, som kan stabilisere fuldfoder.

Kaliumsorbat bruges på denne måde:

 1. Doser 200 - 400 gram/ton fuldfoder. 
  Effekten af 400 gram svarer til effekten af 3 L propionsyre/ton. 
 2. Tilsæt kaliumsorbat tidligt i blandeprocessen
 3. Hvis du ikke blander kraftigt, kan stoffet opløses i vand inden tilsætning 
 4. Regn med ca. 40 kr./kg for det rene stof når du skal sammenligne priser på blandingsprodukter
 5. Fodersalt øger effekten af kaliumsorbat og propionsyre kraftigt

Kaliumsorbat kræver HACCP-registrering

Brug af kaliumsorbat som rent stof kræver HACCP-registrering og et kvalitetsstyringssystem på bedriften. Stoffet kan også købes i forskellige blandingsprodukter, som ikke kræver HACCP. 

Kaliumsorbat

Kaliumsorbat er en tørsyre, der er nem at arbejde med, men det kræver HACCP-registrering, hvis den bruges som rent stof. Foto: SEGES.

Fodersalt til stabilisering af fuldfoder og forebyggelse af varmestress hos køerne

Fodersalt op til 500 g pr ko pr dag tvinger køerne til at drikke mere vand om sommeren og stabiliserer foderet.

Særligt giver fodersalt en kraftig forøgelse af effekten af kaliumsorbat og propionsyre. Effekten af salt alene er ikke så stor.

Vær opmærksom på, at 500 g fodersalt betyder ca. 30 liter urin mere pr ko pr dag og det skal køres ud igen. 

Erfaringen med at bruge store mængder fodersalt er fortsat begrænset og eksperimenterende, men sammen med en god vandforsyning har vi måske her et middel til nedsat varmestress hos malkekøerne.

Derfor er varmedannelse af fuldfoder til køer stærkt uønsket

Når fuldfoderet bliver varmt på foderbordet skyldes det uønsket vækst af bakterier og gærsvampe. Det medfører et kraftigt fald i foderets indhold af letomsættelige kulhydrater. Derudover kan der ske en skadelig opformering af mikroorganismer, der gør foderet uappetitligt og hæmmer omsætningen i vommen på koen.

Vil du vide mere?