Natur og vandmiljø, Planter

Kom til åbent minivådområde 2021

Overvejer du at etablere et minivådområde? Så tag ud og besøg en landmand med et minivådområde den 12. eller 27. maj. Her kan du få syn for sagen og svar på dine spørgsmål.

Kom til Åbent minivådområde som i år afholdes den 12. og 27. maj, og se det foreløbige eller endelig resultat af et minivådområde. Få også en snak med både landmanden og den lokale oplandskonsulent, så du kan få indblik i deres erfaringer med etableringen af et minivådområde.

Der er Åbent minivådområde flere forskellige steder i landet, dog er det forskelligt fra sted til sted, hvornår på dagen de holder åbent.

Tilmelding

Det er gratis at deltage, og du kan godt besøge flere forskellige områder på én dag. Men husk at tilmelde dig, da der kun er plads til 18 personer ad gangen pr. minivådområde.

Ansøgningsrunden for etablering af minivådområder 2021

I 2021 kan du ansøge om tilskud til etablering af minivådområde fra d. 16. april 2021 til d. 14. september 2021. Formålet med minivådområdeordningen er at forbedre vandmiljøet ved at reducere kvælstof og fosfor fra markernes drænvand. Din lokale oplandskonsulent vil kunne hjælpe dig med en række forberedende undersøgelser, herunder udarbejdelse af selve ansøgningen om tilskud. 

Landbrugsstyrelsen giver tilsagn om tilskud til 100 procent af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til etablering af et minivådområde. 

Vil du vide mere?

Støttet af