Kvæg, Planter

Høj fordøjelighed af årets kløvergræsensilage

Første slæt sætter rekord i fordøjelighed, men også tredje slæt følger godt med. Generelt har året budt på højt indhold af sukker i ensilagen, men til gengæld et mere beskedent indhold af råprotein.

SEGES opgør løbende analyseresultaterne for de ensilageprøver, som bliver indsendt til laboratorierne fra landets kvægbedrifter. 

Høj fordøjelighed af 1. slæt kløvergræsensilage

I år har 1. slæt kløvergræs opnået en fordøjelighed af organisk stof på 80,3% i gennemsnit for de indsendte prøver. Det niveau giver køerne mulighed for en høj mælkeydelse. I figur 1 ses, at fordøjeligheden er markant højere i år sammenlignet med de foregående år. Denne udvikling ses også for de indsendte økologiske prøver.

Ensilagen har et usædvanligt højt sukkerindhold, og det er en væsentlig årsag til den høje fordøjelighed. I gennemsnit indeholdt prøverne 121 gram sukker pr. kg tørstof, men der var også prøver med over 200 gram sukker pr. kg tørstof. Figur 2 viser, at vi skal tilbage til 2008 for at finde et år med tilsvarende niveau af sukker. 

Første slæt blev i gennemsnit høstet 22.-23. maj i Østjylland, Sydjylland og på Sjælland, mens det først blev høstet 26.-28. maj i Vest- og Nordjylland. Vejret i maj var generelt køligt og relativt solrigt. Høj sol øger planternes dannelse af sukker ved fotosyntese, men når nætterne samtidig er kolde, hæmmes omsætningen af sukker, og det ophobes i planten. Det kan også have spillet ind, at ensilagen i gennemsnit havde et lidt højere tørstofindhold end i tidligere år, nemlig 39,6% tørstof. I et mere tørt materiale standser omdannelsen af sukker til mælkesyre under ensileringen lidt før, og der bliver dermed mere sukker tilbage i ensilagen. En af ulemperne ved det høje sukkerindhold er, at det kan give problemer med holdbarhed af ensilagen. Det skyldes, at gærsvampe kan bruge sukkeret til varmedannelse.

Fordøjeligheden af NDF er også højere end normalt, hvilket er endnu en medvirkende faktor til den høje fordøjelighed af organisk stof. 

Proteinindholdet i 1. slæt kløvergræsensilage er til gengæld til den lave side. Gennemsnittet for 2020 ligger på 138 gram råprotein pr. kg tørstof, hvilket kan sammenlignes med et niveau på 156 gram for 2017-19. De tilsvarende værdier for de økologiske prøver ligger på 128 gram råprotein pr. kg tørstof for 2020 mod 143 gram for 2017-19.

Ingen overraskelser for 2. og 4. slæt

Foderværdierne for 2. og 4. slæt kløvergræsensilage ligger på niveau med de seneste 3 års gennemsnit. 2. slæt har dog en lidt højere fordøjelighed. 

Det kølige sommervejr har øget fordøjeligheden af 3. slæt

Tredje slæt skiller sig ud med en markant højere fordøjelighed end normalt for især konventionelle prøver, men også for de økologiske. Gennemsnittet for årets konventionelle prøver er 76,7% mod 74,7% i 2017-19 og for de økologiske prøver er det 74,5 % i 2020 mod 72,5% i 2017-2019. Forklaringen er blandt andet, at det relativt kølige juli-vejr har øget fordøjeligheden af NDF, idet lavere temperaturer medfører en mindre grad af lignificering. Desuden er sukkerindholdet forholdsvis højt. Proteinindholdet i årets 3. slæt kløvergræsensilage ligger relativt lavt.

Samlet set et godt udbytteniveau

Det kolde vejr i maj medførte et udbytte under eller på normalt niveau, mens det køligere vejr i juni-juli gav anledning til øget græsvækst og højere udbytter. Samlet set har avlen af kløvergræsensilage været større end normalen, dog undtaget områder som Sjælland, hvor der været meget stort nedbørsunderskud. 

Vil du vide mere?

Støttet af