Jura

Lov om varsling af ferie i den forlængede lønkompensationsperiode

Arbejdsgivere, som søger om lønkompensation for en medarbejder, kan give meddelelse til lønmodtageren om afholdelse af ferie med forkortet varsel.

Med loven får en arbejdsgiver, som søger om lønkompensation for en medarbejder, mulighed for at give meddelelse til lønmodtageren om afholdelse af ferie med forkortet varsel, for at lønmodtageren kan holde op til 15 dages optjent eller betalt ferie i den periode, hvor arbejdsgiveren søger om lønkompensation for lønmodtageren. 
Den forlængede lønkompensationsperiode løber fra og med den 9. juli til og med den 29. august 2020. 

I den forlængede lønkompensationsperiode stilles der krav om, at lønmodtagere, der er omfattet af lønkompensationsordningen, afvikler tilbageværende ferie, dog maksimalt 15 feriedage. Virksomhederne kan opnå lønkompensation i op til én måned i den forlængede periode. Hvis lønmodtageren har tilbageværende ferie optjent efter ferieloven, skal lønmodtageren afvikle maksimalt 15 dage. 

Forlængelsen af lønkompensationsordningen betyder, at ordningen strækker sig over industriferien, hvor mange virksomheder holder ferielukket. Dette er baggrunden for, at der stilles krav om, at medarbejderne, der er omfattet af ordningen, skal afholde 15 dages ferie, hvor der ikke kan opnås lønkompensation. Kravet gælder alene, hvis medarbejderen har optjent feriedagene efter ferieloven. Virksomheden kan i alle tilfælde ikke modtage lønkompensation for de tre uger pr. medarbejder i perioden. I praksis vil det betyde, at der kan gives lønkompensation i op til én måned i perioden frem til og med den 29. august 2020. 

Ifølge loven kan arbejdsgivere, der er omfattet af lønkompensationsordningen, varsle ferie med forkortet varsel, så der kan afholdes op til 15 dages optjent eller betalt ferie i den periode, hvor arbejdsgiveren søger om lønkompensation for lønmodtageren, altså i perioden fra og med den 9. juli til og med den 29. august eller dele heraf. 
Arbejdsgivere får mulighed for at ændre ferie, som er fastsat til afholdelse helt eller delvist uden for den angivne periode. Ændring af allerede fastlagt ferie skal ske med mindst mulig gene for lønmodtageren og dennes familie, hvorfor arbejdsgiver skal betale erstatning for et eventuelt økonomisk tab som følge af ændringen efter ferielovens almindelige regler. 

Kilde: Folketinget - L 201 2019-20

Lovforslaget blev vedtaget af Folketinget den 25. juni 2020. Loven træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Vil du vide mere?