Fakta-ark om målrettede miljøtiltag

På denne side kan du nemt og hurtigt tilgå information om det enkelte miljøtiltag.
Siden opdateres og udvides løbende.


Download


Fakta-ark


PDF


Afbrydning af dræn


PDF


Bioreaktor med træflis


PDF


Dobbeltprofiler


PDF


Intelligente bufferzoner


PDF


Minivådområde med filtermatrice i kuperet terræn


PDF


Minivådområde med åbne bassiner i fladt terræn


PDF


Minivådområde med åbner bassiner i kuperet terræn


PDF


Miniådale


PDF


Mættet randzone


PDF


Paludikultur


PDF


Privat skovrejsning


PDF


Styret dræning


PDF


Vådområde