Planter

Dispensation til anvendelse af Mizuki til nedvisning af kartofler til lagring i 2022

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Mizuki (pyraflufen-ethyl, Reg. nr. 604-34) til nedvisning af kartofler til lagring i 2022.

Tilladelsen til besiddelse og anvendelse af Mizuki gælder for perioden 7. juli 2022 til 19. oktober 2022, hvorefter tilladelsen bortfalder. Rester skal derefter afleveres på den kommunale affaldsordning for farligt affald. 

Anvendelse

  • Maksimal 2 behandlinger med en dosering på 2 l/ha i 200- 300 l vand pr. ha
  • Minimum 5 dages interval mellem de to behandlinger
  • Midlet må ikke anvendes senere end 7 dage før høst
  • Midlet må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
  • Midlet må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3 områder for at beskytte vilde planter
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende

Brugsanvisning

Mizuki er et kontaktmiddel, hvor fuld nedvisning først indtræffer efter 14-21 dage. Midlet er primært velegnet til nedvisning af stængler men har også nogen effekt på blade, specielt efter begyndende modning. I kartofler med stor vækstkraft er det nødvendigt at kombinere nedvisningen med Mizuki med en forudgående kemisk eller mekanisk vækststandsning. 

Mizuki er regnfast efter 2 timer, men effekten af Mizuki er påvirket af antallet af solskinstimer efter behandling. Mizuki bør derfor anvendes forud for en tørvejrsperiode og helst om formiddagen. Hvis Mizuki anvendes på fuld top anvendes en stor vandmængde, minimum 300 liter pr. ha. Brug dysser som giver små dråber (uden afdrift) for at opnå god dækning af plantedelene.

Vil du vide mere?

Støttet af